logo okskoleni.cz

Microsoft - SharePoint - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft SharePoint je cloudová platforma, která umožňuje sdílet a spravovat obsah, znalosti a aplikace v celé organizaci. SharePoint lze využít s Microsoft 365 k vytváření dynamických týmových webů, komunikačních webů a obchodních procesů.

09.08. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MSHP - cena: 3200 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz provede posluchače od základní práce s prostředím SharePoint (Server i Foundation) až k pokročilejším částem, jako je vytváření vlastních pohledů, personalizace webů nebo i vytváření vlastních SharePoint webů. Posluchači budou pracovat se skutečným prostředím SharePoint, a tudíž budou mít možnost si vše ihned vyzkoušet.

09.09. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: MSHP-ADM - cena: 27500 Kč + 21 % DPH

Pětidenní kurz určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, nasazení, správu a podporu SharePoint serveru 2019.