logo okskoleni.cz

Microsoft - Windows Server - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft Windows Server je operační systém určený specificky pro servery. Používá se především v podnikovém prostředí. Windows Server umožňuje provozovat kritické pracovní zátěže, jako jsou databáze, aplikace a souborové servery. Nabízí také pokročilé funkce pro správu, bezpečnost a hybridní cloudové scénáře.

12.08. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: AZ-800 - cena: 29500 Kč + 21 % DPH

Čtyřdenní kurz je určen pro správce, kteří potřebují spravovat základní služby Windows Serveru a to nejen v on-premise prostředí, ale i v cloudu a případně spravovat jejich vzájemé spojení a spolupráci. Mezi probíraná témata patří správa identit, úložišť, virtualizace a problematika sítí. Rovněž je přípravou na zkoušku AZ-800.

03.09. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: MServer-AD - cena: 17700 Kč + 21 % DPH

Třídenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích služeb v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016/2019. Kurz se také zabývá replikacemi databáze AD, implemantací Group Policy, zálohováním a obnovou v Active Directory.

02.09. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: MServer-A - cena: 27500 Kč + 21 % DPH

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016/2019 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016/2019.

17.09. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: AZ-801 - cena: 29500 Kč + 21 % DPH

Kurz navazuje na AZ-800 a rozšiřuje oblast znalostí zejména o bezpečnost, vysokou dostupnost a monitorování. Nedílnou součástí jsou i scénáře migrace řady služeb do prostředí cloudu. Další oblastí je zotavení se z havárie jak v prostředí on-premise, tak i v prostředích hybridních. Kurz posluchače seznamuje s řadou technologií zahrnující např. Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity atp.

03.10. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: MHyper-V - cena: 11800 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

30.09. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: MServer-SEC - cena: 35000 Kč + 21 % DPH

Tento pětidenní kurz Vás naučí, jak zvýšit bezpečnost IT infrastruktury. Zjistíte, jak můžete pomocí auditu a funkce Advanced Threat Analysis v systému Windows Server 2016 identifikovat problémy se zabezpečením. Dozvíte se, jak zmírnit hrozby malware, jak zabezpečit virtualizační platformu, jak může nasazení Nano serverů a kontejnerů zvýšit bezpečnost. Kurz také vysvětluje, jak můžete chránit přístup k souborům pomocí šifrování a dynamického řízení přístupu i jak můžete zvýšit zabezpečení vaší sítě.