logo okskoleni.cz

Vývoj software - Python - IT vzdělávací kurzy a školení

Python je vysokoúrovňový programovací jazyk, který nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního nebo funkcionálního. Je populární pro vývoj webových aplikací, analýzu dat, a umělou inteligenci.

15.04. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: Python2 - cena: 15600 Kč + 21 % DPH

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi práce s daty, provádět transformace, analýzu a vizualizace dat pomocí jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se využívat balíčky a moduly pro práci s daty. Zaměřen je především na knihovnu pandas, NumPy a Dask a jejich možnosti v oblasti zpracování a publikace dat.

29.05. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: Python1 - cena: 15600 Kč + 21 % DPH

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se základní vlastnosti jazyka Python, datové typy, proměnné, základní konstrukce, výjimky, psát skripty, OOP, využívat balíčky a moduly.

17.06. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: Python3 - cena: 15600 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi automatizace úloh v rámci správy sítě pomocí jazyka Python. Je orientován na praktická cvičení zaměřená na osvojení si představených modulů, postupů a nástrojů. V rámci kurzu si účastníci vytvoří funkční skripty.

25.06. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: REGEX - cena: 3800 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen vývojářům i IT profesionálům, kteří se chtějí naučit vytvářet a rozumět zápisům regulárních výrazů pro elegantní a účinnou práci s textovými řetězci, umožňujícími například jejich vyhledávání, nahrazování nebo dělení na části. Kurz není vázán na žádný konkrétní programovací jazyk, nabyté vědomosti lze následně uplatnit v celé řadě jazyků (PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Python, C/C++, C#, Java, ...) nebo i při správě IT prostředí.