logo okskoleni.cz

SUSE Linux Enterprise Server - IT vzdělávací kurzy a školení

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) je bezpečný, přizpůsobitelný a snadno spravovatelný Linuxový serverový systém. Umožňuje nasazovat kritické pracovní zátěže na místních serverech, v cloudu i na okraji s důrazem na výkon, bezpečnost a spolehlivost.

29.07. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET-LIN - cena: 10800 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz seznámí posluchače se správou a administrací TCP/IP sítí v prostředí Linuxu. Účastníci budou seznámeni s nastavením Linuxu v režimu klienta včetně systému DNS a firewallových služeb. Dále s nastavením SSH  přístupu a pokročilejších konfigurací jako např. bridging, bonding NAT a další.

07.08. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET301 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Na kurzu se účastníci seznámí s metodami, principy a postupy řešení síťových problémů. Teoretický výklad je doplněn o praktické ukázky, případně cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

09.08. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET203 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

06.08. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: SLE201 - cena: 29200 Kč + 21 % DPH

Čtyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

26.08. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: SLE301 - cena: 29200 Kč + 21 % DPH

Tento čtyřdenní kurz navazuje na kurz SLE201 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server a pokračuje pokročilou administrací SLESu. Kurz se zabývá pokročilými aspekty administrace SLESu - certifikačními autoritami, tvorbou RPM balíčků, konfiguračním správcem SALT a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb.

02.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: Linux - cena: 10800 Kč + 21 % DPH

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

05.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: PRGSHELL - cena: 10800 Kč + 21 % DPH

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

09.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET101 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

11.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET201 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

13.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: DNS - cena: 3800 Kč + 21 % DPH

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

12.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: SLE211 - cena: 14600 Kč + 21 % DPH

Tento kurz ukazuje aktuální technologie pro nasazení OS SLES na fyzický hardware, ve virtuálních prostředích a veřejných cloudech. Účastníci si vyzkouší různé způsoby instalace od nejjednodušších, přes automatizovovnou instalaci pomocí AutoYAST až po vytváření obrazů OS pomocí KIWI.

16.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET204 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

19.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PKI - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

19.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: SEC-LIN - cena: 10800 Kč + 21 % DPH

Tento dvoudenní kurz je zaměřen na různé aspekty bezpečnosti Linuxu a zabezpečení komunikace s ním. Zabývá se šifrováním dat na discích, zabezpečením služeb, zabezpečením síťové komunikace a kontrolou integrity systému.

24.09. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: HAE321 - cena: 33500 Kč + 21 % DPH

Tento čtyřdenní kurz se zabývá správou a použitím SUSE Linux Enterprise High Availability klastru po jeho nasazení. Pokrývá témata správy komponent klastru, monitorování a řešení problémů, zálohování a obnovy záloh, a aktualizaci klastru.

30.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET202 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

01.10. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: HAE311 - cena: 24500 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz se zabývá nasazením SUSE Linux Enterprise High Availability 15. Součástí je seznámení s vlastnostmi produktu, naplánování lokálního i cloudového nasazení. Dále se pak zabývá vlastním nasazením, konfigurací komponent, otestováním a správou klastru. 

23.10. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: NET303 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Tento jednodenní workshop je složen z úloh, na kterých si účastník vyzkouší své schopnosti hledání a odstraňování problémů v počítačových sítích. V průběhu workshopu bude účastník prakticky řešit problémy s koncovým klientem počítačové sítě, problémy s nastavením switchů, problémy s nastavením směrování v síti a problémy s filtrováním provozu. Součástí workshopu může být i diskuse nad použitou metodou identifikace problému a jeho odstranění. Od účastníka workshopu se očekává znalost prostředí Windows a zařízení Cisco (switche, routery) jakož i protokolů a funkcionalit používaných v počítačových sítích.

24.10. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET302 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.