logo okskoleni.cz

Microsoft Office - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft Office je sada produktů pro kancelářskou práci - obsahuje aplikace jako jsou například Access, Excel, Outlook, PowerPoint a Word. Umožňuje vytvářet, sdílet a spolupracovat na dokumentech a tabulkách.

29.07. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: MVISIOZ - cena: 5500 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz seznámí účastníky s vytvářením vývojových diagramů, organizačních struktur, map webů a databází, prostorových a stavebních plánů, projektových podkladů a dalších technických nebo obchodních schémat a diagramů.

01.08. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MVISIOP - cena: 2900 Kč + 21 % DPH

V jednodenním kurzu se účastníci naučí definovat pokročilé knihovny grafických objektů včetně synchronizace údajů z externích úložišť. Kurz se věnuje ShapeSheet, tabulce, která umožní velmi detailně konfigurovat vlastnosti jednotlivých objektů s využitím aparátu funkcí. Pomocí těchto nástrojů se účastníci seznámí s možnostmi, jak tvorbu schémat automatizovat. 

05.08. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MEXCELZ - cena: 2200 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří se potřebují naučit užívání aplikace MS Excel od úplných základů. Na konci kurzu budou schopni vytvářet a formátovat tabulky, vypočítat klíčové hodnoty a vytisknout výsledek své práce. Rovněž se naučí pracovat s grafy a rozlišit, který graf je pro jakou situaci vhodný. Důraz je přitom kladen na praktické procvičování.

06.08. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: MEXCELP - cena: 4400 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Excel a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.

08.08. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MO365U - cena: 3800 Kč + 21 % DPH

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci naučí základy práce se sadou nástrojů Microsoft Office 365.

08.08. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MPPOINT - cena: 2200 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří si potřebují osvojit užívání aplikace MS PowerPoint od základů po pokročilé funkce. Účastníci školení se naučí využívat celou škálu grafických objektů. Budou schopni vytvořit prezentace podle jednotné předlohy, nastavovat animace pro objekty a jednotlivé snímky, prezentaci vytisknout jako podklady pro schůzku. Na konci kurzu budou schopni navrhovat prezentace podle účelu a smyslu využití prezentace.

12.08. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: DB-EXCEL - cena: 11800 Kč + 21 % DPH

Tento 2-denní kurz provede studenty jak provádět analýzu dat a reporting pomocí produktu MS Excel. Kurz naučí studenty vylepšit možnosti tabulek a grafů s použitím kontingenčních tabulek a grafů, Excel datového modelu a jazyka DAX.

14.08. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MEXCELF - cena: 2900 Kč + 21 % DPH

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu se zaměřením na tvorbu a nastavení formulářů. Účastníci se naučí navrhnout a připravit motiv tak, aby se šablona dokumentu co nejvíce automatizovala a její případná a následná změna a změna dokumentů na ní postavených byla co nejjednodušší. Zároveň se účastníci naučí používat formulářové prvky a nahlédnou do tvorby maker.

14.08. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MOUTL - cena: 2200 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz je určen pro všechny uživatele, kteří se potřebují seznámit s principy práce v aplikaci MS Outlook od základů po náročné plánování schůzek a sdílení složek. Účastníci školení se naučí principy práce tvorby a odesílání pošty, vytvoří a uloží kontakty, dozví se, jak organizovat svůj čas pomocí kalendáře a úkolů. Pro organizaci zpráv se seznámí s principy automatických pravidel a třídění pošty. Účastníci školení zjistí, jak uzpůsobit pracovní prostředí svým požadavkům, jak nastavit tzv. pomocníka pro práci mimo kancelář, jak delegovat úkony na jinou osobu. Uživatelé se seznámí i s některými důležitými nastaveními jako je archivace, export dat (pošta, kontakty, kalendář aj.) a osvojí si i základy zabezpečení zpráv.

04.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MWORDZ - cena: 2200 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz je určen pro všechny uživatele, kteří si chtějí osvojit základy práce v aplikaci MS Word. Na sérii příkladů si vyzkouší, jaké nástroje lze použít pro úpravy dokumentu, jak dokument uložit, vyhledat a otevřít. Naučí se vložit záhlaví a zápatí nebo číslování stránek. Dozví se, jak zkontrolovat pravopis a jak dokument vytisknout.

03.09. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: PL-200 - cena: 21800 Kč + 21 % DPH

Kurz je navržen pro jednotlivce, kteří se chtějí naučit, jak používat Microsoft Power Platform k vytváření řešení pro správu procesů a toku pracovních postupů v organizaci. Zaměřuje se na práci s Power Apps, Power Automate (Flow), Power BI a Dataverse (Common Data Service), což jsou klíčové komponenty Microsoft Power Platform. Účastníci se naučí, jak vytvářet a upravovat aplikace v Power Apps, jak automatizovat pracovní postupy pomocí Power Automate (Flow) a jak vytvářet vizuální zprávy a dashboardy v Power BI, správu dat v Dataverse a jejich integtraci. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

05.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: MWORDP - cena: 4400 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Word a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.

Účastníci kurzu se dozví, jak je možné ušetřit čas při formátování pomocí existujících i vlastních stylů, jak styly kopírovat mezi dokumenty. Naučí se vytvářet a používat šablony dokumentu, formátovat a vytvářet tabulky.

Při práci s delšími dokumenty využijí poznámky pod čarou či vysvětlivky, číslované titulky k obrázkům a tabulkám, vytvoří jejich seznam a obsah dokumentu. Dozví se, jak číslovat stránky až od určité strany, či jak změnit orientaci pouze určitých stran dokumentu. V poslední části si účastníci osvojí práci s revizemi a porovnáváním verzí určitého souboru.

09.09. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: MACCESS - cena: 14500 Kč + 21 % DPH

Tento pětidenní kurz nabízí základní i pokročilou znalost MS Access. Kurz se zabývá tvorbou databáze od počátku návrhu, až po její realizaci formou tabulek, dotazů a následně i nastavení vstupů a výstupů jako jsou formuláře a sestavy. Věnuje se i její automatizaci formou maker a základů VBA.

16.09. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: PowerBI - cena: 11800 Kč + 21 % DPH

Kurz v rozsahu 2 dnů je určen pro uživatele zaměřené na datovou analýzu. Účastník se dozví vše nutné pro nasazení Power BI ve své organizaci. Vše začíná datovou analýzou, možnostmi importu dat, tvorbou datového modelu, výpočty pomocí jazyka DAX a vizualizací. Na závěr přijde na řadu publikování a zabezpečení publikovaných dat. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

23.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MTEAMS - cena: 2900 Kč + 21 % DPH

Tento jednodenní kurz nabízí základní i pokročilou znalost Teams pro uživatele. Uživatelé se naučí a rozšíří si znalosti ohledně komunikace a organizace schůzek, naučí se spravovat skupiny a jejich členy. Uživatelé získají znalosti potřebné k nastavení Teams a připojení, zakázání a použití aplikací ve spolupráci s Teams.

24.09. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: MEXCELM - cena: 7500 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu se zaměřením na tvorbu maker. Účastníci se naučí makra nahrávat i zapisovat, naučí se vytvářet i vlastní funkce. Naučí se makra odlaďovat, ošetřovat chyby a zobrazovat vlastní chybová hlášení.  

26.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: OK-AI - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Neztrácejte čas a nechte AI pracovat za vás. Workshop "AI pro lenochy" vám ukáže, jak můžete využít dostupné AI nástroje pro úsporu času a zlepšení své produktivity. Užijete si několik skvělých hodin věcného, praktického a zábavného výkladu. Ať už jste IT profesionálem, vývojářem, obchodníkem, manažerem, projektovým lídrem či marketingovým specialistou, pokud si umíte připustit, že tvrzení „AI vás nenahradí. Zatím. Ale osoba, která AI používá, ano.“ je pravdivé, pak přijďte.

Seznámíte se, krom jiného, s využitím nástrojů ala ChatGPT, Midjourney, DALL-E, HeyGen, apod. Jak tyto nástroje správně používat? Jak klást efektivní dotazy? Co se v praxi osvědčuje? Jaké scénáře můžeme ihned s AI dobře řešit? A k čemu nyní, zatím, dobrá není? Přidáváme i praktické ukázky využití Microsoft Copilot v rámci Office aplikací. Více se dozvíte ve videopozvánce.

Workshop jsme připravili ve spolupráci s Kamilem Juříkem, CEO společnosti Accelapps.

27.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MWORDS - cena: 2900 Kč + 21 % DPH

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Wordu se zaměřením na tvorbu a nastavení šablon. Účastníci se naučí navrhnout a připravit motiv a stavební bloky tak, aby se šablona dokumentu co nejvíce automatizovala a její případná a následná změna a změna dokumentů na ní postavených byla co nejjednodušší. Zároveň se účastníci naučí používat styly písma a formulářová pole pokročilým způsobem do záhlaví a zápatí. 

14.10. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PL-7001 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je zaměřen na Canvas aplikace v prostředí M365, účastník si projde životním procesem tvorby aplikace. Canvas aplikace je vhodná na řešení dílčích zadání dle procesů v organizaci.

Během kurzu navrhneme aplikaci od základů, ukážeme si základy návrhu aplikací, řekneme si něco o datovém modelu, připojíme datový zdroj, nakonfigurujeme výpis dat, připravíme stránku s detaily pro jednotlivé záznamy, připravíme formulář pro zadávání dat a aplikaci budeme publikovat.

15.10. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PL-7002 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je zaměřen na využití Power Automate, účastník si projde životním procesem tvorby procesu v prostředí Power Automate.

Během kurzu navrhneme automatizaci ukázkového procesu, vyzkoušíme si různé spouštěče, podíváme se na akce, které můžeme v Power Automate využít a napojíme některé služby do našeho procesu. Výsledkem bude mimo jiné nastavení procesu automatického schvalování s reakcemi dle zadaných podmínek.

16.10. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: MEXCELW - cena: 2900 Kč + 21 % DPH

Máte problémy se soubory v Excelu, něco vám nefunguje? Chcete je vyřešit? Pak je tento kurz právě pro vás. 

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu se zaměřením na tvorbu, přípravu a nastavení šablon, včetně řešení častých i méně častých problémů.

18.10. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PL-7003 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je zaměřen na využití Power Apps, konkrétně model-driven aplikace. Tento typ aplikací je určen pro práci s rozsáhlou datovou základnou.

V kurzu se podíváme na Microsoft Datavers, připravíme si data pro aplikaci, budeme si hrát s formuláři pro zadávání dat a s pohledy na data. Vše bude podpořeno výkladem a také laby s připraveným ukázkovým příkladem.

29.10. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PQuery - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Kurz na Power Query je určen pro začínající i pokročilé uživatele, kteří se chtějí naučit, jak efektivně využívat tento nástroj k úpravě, transformaci a analýze dat. V průběhu kurzu se účastníci naučí, jak používat různé funkce a nástroje Power Query pro importování dat z různých zdrojů, transformaci a čištění dat, vytváření vztahů a výpočtů, tvorbu pivot tabulek a dalších funkcí. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

30.10. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PBI-DAX - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz je zaměřen na používání jazyka DAX v prostředí Power BI. Podíváme se na jazyk jako takový, na jeho použití a vyzkoušíme si výpočty na několika scénářích.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.