logo okskoleni.cz

Vývoj software - .NET, MVC, WCF - IT vzdělávací kurzy a školení

Vývoj software na platformě .NET Core zahrnuje tvorbu desktopových i webových aplikací. ASP.NET MVC je framework pro vývoj webových aplikací, a WCF umožňuje tvorbu služeb.

25.06. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: REGEX - cena: 3800 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen vývojářům i IT profesionálům, kteří se chtějí naučit vytvářet a rozumět zápisům regulárních výrazů pro elegantní a účinnou práci s textovými řetězci, umožňujícími například jejich vyhledávání, nahrazování nebo dělení na části. Kurz není vázán na žádný konkrétní programovací jazyk, nabyté vědomosti lze následně uplatnit v celé řadě jazyků (PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Python, C/C++, C#, Java, ...) nebo i při správě IT prostředí.