logo Software602 a.s.

Elektronický podpis pro školy a OSVČ zdarma

Signer je nástroj pro elektronický podpis, úpravu PDF dokumentů a ovládání datové schránky - pracuje na Windows, Apple i Android. Software602 uvolňuje tuto aplikaci pro potřeby škol a osob samostatně výdělečně činných bez jakýchkoli dalších poplatků.

"Elektronický podpis chápeme jako možnost začít využívat výhod online komunikace naplno a ve světle koronavirové krize jsme se rozhodli tuto možnost poskytnout těm nejpotřebnějším - živnostníkům a školám, aby měli po ruce nástroj, díky kterému budou moci fungovat i za situací, jimž jsme nedávno čelili a čelíme. Při svém rozhodnutí vycházíme i z aktuálních dat využitelnosti záchranného programu pro OSVČ Pětadvacítka, kdy 65 tisíc žádostí z celkového počtu téměř 350 tisíc zaslali živostníci datovou schránkou. Se Signerem by jich mohlo být výrazně více," říká Richard Kaucký, zakladatel a generální ředitel společnosti Software602.

Singer vychází z anglického výrazu sign pro podepisování - aplikaci bylo doposud možné využívat za licenční poplatek (bez DPH) 2400 Kč ročně pro OSVČ a 6900 Kč ročně pro firmy.

Splňuje veškeré právní náležitosti i podle nařízení EU

Signer splňuje veškeré právní náležitosti (evropské nařízení eIDAS o pravidlech při elektronické komunikaci) a uživatel v něm získává nástroj pro zpracování a vytváření digitálních dokumentů. Díky němu a datové schránce tak může zasílat elektronicky podepsané dokumenty z libovolného zařízení kdykoli a odkudkoli.

K elektronickému podpisu Signer automaticky přidává kvalifikované elektronické časové razítko - ta jsou v rámci aplikace Signer také zdarma. Ocení ho tedy každý, kdo podniká, má datovou schránku a v rámci své profese komunikuje s úřady.

Signer umí přidávat a odebírat stránky PDF dokumentu, přidávat parafu na každou stránku dokumentu, anonymizovat osobní údaje či přímo komunikovat prostřednictvím datových schránek.

Údaje do více datových schránek si Signer může pamatovat, je pak možné jednoduše přepínat mezi jednotlivými schránkami.

Singer pro školy a OSVČ zdarma:

Článek Software602 a.s. ze dne 6. května 2020 - středa

Další články od Software602 a.s.