logo Software602 a.s.

Nová verze Print2PDF X serveru Software602

Software602 představuje inovovanou verzi Software602 Print2PDF X - serverové řešení centrálního vytváření PDF dlouhodobě čitelných dokumentů předarchivní péče podle poslední ISO normy (formát PDF/A-3).

Print2PDF X si zachovává všechny dosavadní silné stránky Print2PDF - vysoká výkonnost, snadná integrace s informačními systémy a zejména podpora všech verzí oficiálního formátu PDF/A doporučeného pro dlouhodobou archivaci (Long Term Preservation) a připojování elektronických podpisů podle specifikací PAdES (Long Term Validation) umožňující dlouhodobou ověřitelnost průkaznosti autorizovaného dokumentu, kdy veškeré informace potřebné k pozdějšímu ověření jsou součástí archivovaného dokumentu uzamčené kvalifikovaným časovým razítkem.

I díky tomu je Software602 Print2PDF X vítaným doplňkem informačních systémů zejména tam, kde jsou vytvářeny elektronické faktury nebo jiné autorizované doklady. Nové funkce Print2PDF X serveru poskytují snadné řešení řady situací, které dosud bylo obtížné pokrýt.

Nové možností využití Print2PDF X:

Prodej aplikace Software602 Print2PDF verze 9 (a 9.5) byl ukončen ke dni 30.9. 2012. Zákazníci s platnou licencí mohou využít běžné kanály pro poskytování klientské podpory. Software602 Print2PDF X je serverové řešení určené pro větší a střední organizace.

Další články k tématům - PDF - A3 - archivace - automatizace - fotoaparát - ISO - monitoring - PAdES - QR - server

Článek Software602 a.s. ze dne 13. června 2013 - čtvrtek

Další články od Software602 a.s.