logo KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIC
Andrey Nikonov

Andrey Nikonov

Vedoucí sekce zapojení startupů společnosti Kaspersky

LinkedIn

Stále více lidí může díky postupující digitalizaci našich každodenních činností využívat komfortu, který přinášejí technologie, k správě osobních financí, zábavě a domácím aktivitám. Prostřednictvím tohoto nového programu, nezatíženého žádnými poplatky či nutností majetkové spoluúčasti, chce společnost Kaspersky navázat partnerství s tvůrci rychle expandujících technologií, a zajistit tak, aby se možnosti, které tyto technologie přinášejí, staly příležitostí pro každého z nás.

Účastníci programu budou moci nechat své projekty posoudit experty, získat studii proveditelnosti PoC (Proof-of-Concept - ověřování realizovatelnosti produktu a jeho uplatnění na trhu), zjišťovat poptávku po jejich produktech a službách u reálných klientů společnosti Kaspersky, organizovat prezentační akce pro potenciální investory, a dokonce rozvíjet své obchodní činnosti s podporou společnosti Kaspersky.