logo

IS EkoNess: řešení pro správu agendy životního prostředí

Ness Technologies představuje EkoNess - řešení pro komplexní správu firemní agendy životního prostředí. Tento informační systém splňuje veškeré legislativní požadavky a nabízí vysokou míru uživatelského přizpůsobení.

Nové řešení EkoNess nabízí centralizované řízení agendy životního prostředí pro povinné výkaznictví, výpočty a ohlašování orgánům státní správy i managementu. EkoNess je do stávajícího firemního systému snadno implementovatelný jako serverová aplikace či jako hostovaná služba (SaaS).

"EkoNess snižuje rizika penalizace za odeslání neúplných či špatně vyplněných výkazů a pomáhá uspořit čas a náklady při vedení agendy životního prostředí i kompletaci legislativního výkaznictví", říká Hynek Semecký, Senior Local Sales Representative ze společnosti Ness a dodává: "Řešení splňuje stávající legislativní požadavky z oblasti chemických látek a přípravků, odpadů a obalů, ovzduší a vody dle požadavků zákazníka a umožňuje okamžitý snadný přístup ke všem informacím a datům."

Řešení EkoNess pomáhá především těm společnostem, které podléhají ohlašovací povinnosti dle zákona o ovzduší, vodách, odpadech, obalech a integrovaném registru znečišťování (IRZ) a které se při vykazování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) potýkají s neustálým nárůstem objemu práce při zpracování standardní agendy. Mezi hlavní problémy patří nutnost manuálního vyplňování různých typů elektronických výkazů či nezajištěná integrita dat a jejich převod do formulářů státní správy. S tím je pak spojené riziko penalizace za odeslání neúplných nebo špatně vyplněných výkazů.

"EkoNess nám výrazně pomáhá plnit povinnosti provozovatele v oblasti nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou. Dále zejména v oblasti ochrany ovzduší, vodního hospodářství a chemických látek EkoNess našim pracovníkům umožňuje spolehlivě a bezchybně vyhodnocovat a odesílat firemní povinné legislativní výkaznictví (ISPOP)", říká Petr Chalupa, Manažer HSE, NET4GAS, s.r.o. "EkoNess nám přinesl i sdílení dat z jednotlivých provozoven, centralizované řízení této agendy a lepší přehled pro management."

Často chybí komplexní přehled nad celou organizací a všemi provozovnami nebo okamžitý a snadný přístup k aktuálním datům, mnohdy je problémem ztráta orientace v neustále se měnící legislativě či nově upravených datových formátech výkazů.

Vedle samotného řešení EkoNess nabízí Ness i návazné služby jako školení zaměstnanců, sledování změn legislativy a pravidelnou aktualizaci datových formátů či pravidelné konzultace s profesionály ve vedení agendy životního prostředí.

Další články k tématům - EkoNess - IRZ - IS - ISPOP - legislativa - SaaS - Hynek Semecký - Petr Chalupa

Článek ze dne 26. srpna 2011 - pátek

Další články od NESS Czech s.r.o.