logo NESS Czech s.r.o.

Ness a LYNX vítězi první vlny slovenského projektu Elektronických služeb zdravotnictví

Expertní konsorcium pod vedením Ness Technologies a slovenské společnosti LYNX s.r.o. se stalo vítězem veřejných zakázek, které vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky (MZ SR), za účelem zabezpečení první vlny Elektronických služeb zdravotnictví.

NESS Slovensko, a.s., bude v tomto projektu působit v roli systémového integrátora a zastřešovat aplikační část, na kterou je z celého rozpočtu vyčleněno 17,82 milionů EUR bez DPH. Bezpečnost a infrastrukturu v hodnotě 14,58 milionů EUR bez DPH vybuduje společnost LYNX, s.r.o. s partnery.

Vítězné expertní konsorcium je tvořeno společnostmi, které mají bohaté zkušenosti se zaváděním informačních zdravotnických systémů v mnoha zemích světa. Projekt zohledňuje priority procesů poskytování zdravotní péče, jak je stanovilo MZ SR. Realizovat ho budou společnosti NESS Slovensko, a.s., a LYNX, s.r.o. s využitím technologií Cisco, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft a dalších.

Úkolem konsorcia je v rámci projektu realizovat :

"Ness pracoval na podobných projektech ve Spojených státech a dalších zemích pro největší zdravotnické organizace, které pokrývají celé spektrum zdravotnických služeb, v roli systémového integrátora. Na základě těchto zkušeností víme, že informatizace zdravotnictví je širokospektrální a komplexní úlohou, kterou nemůže zvládnout pouze jeden subjekt. A jinak to nebude ani na Slovensku, kde vzniklo konsorcium společností, které se mohou prezentovat rozsáhlými referencemi z oblasti zdravotnické informatiky,"říká Martin Kohout, generální ředitel NESS Slovensko, a.s. a dodává : "Jsem rád, že konsorcium je tvořeno ze společností, které mají zkušenosti z projektů v zdravotnickém odvětví, a díky nim se v tomto společensky významném procesu budeme vhodně doplňovat, abychom vytvořili funkční základ pro další kroky informatizace zdravotnictví."

"Tento projekt v rámci první vlny národního Programu implementace eHealth formuje základní pilíře informatizace zdravotnictví na Slovensku - jádro eHealth. Prosazení služeb elektronického zdravotnictví je dlouhodobý proces - národní Program implementace eHealth je plánován do roku 2018. Proto mnohé služby v rámci tohoto projektu jako prvního kroku Programu budou realizovány v pilotním nasazení pro seriózní a dlouhodobější ověření funkcionality a přínosu eHealth služeb. Přesto však budou první prototypy a ukázky viditelné a prezentované již na Národní konferenci eHealth v květnu tohoto roku," Říká Zoltán Kollár, generální ředitel Lynx, s.r.o. "Chtěli bychom už v první etapě uvést do života elektronické služby, které občanům SR umožní lepší péči o své zdraví a informovanost o poskytnuté zdravotní péči. Zároveň chceme docílit toho, aby takto vytvořené informace a informační systémy byly zajištěny na vysoké úrovni požadované EU," dodává.

Projekt v hodnotě 32,4 milionů EUR bez DPH s dobou realizace 24 měsíců je realizován z fondů EU v rámci Operačního programu informatizace společnosti.

Společnost LYNX, s.r.o. působí na trhu informačních technologií od roku 1991. Jejími klienty jsou nejvýznamnější subjekty v oblasti finančních služeb, telekomunikací, energetiky a průmyslové výroby. Významnou část portfolia společnosti tvoří oblast komplexní bezpečnosti organizací a plánování kontinuity činností. Systém řízení jakosti je v souladu s normou ISO 9001:2000, je certifikován a pravidelně vyhodnocován. Posláním LYNX je poskytovat zákazníkům řešení s vysokou přidanou hodnotou v oblasti bezpečnosti informačních systémů, budování ICT infrastruktury, technologických aplikací a komplexní bezpečnosti v souladu s požadavky legislativy SR, EU, mezinárodními standardy a nejlepšími světovými postupy.

Článek NESS Czech s.r.o. ze dne středa 14. dubna 2010

Další články od NESS Czech s.r.o.

Martin Silvička - nový generální ředitel NESS Czech

Digitální transformace s podporou Xpertdoc

Sovereign CRM posiluje kompetence Ness na platformě Salesforce

Ness je připraven k zavedení komplexní elektronizace zdravotnictví v Česku

Komplexní elektronizace zdravotnictví na Slovensku

Nový účtovací systém předplacených služeb O2

Studenti izraelské univerzity navštívili NESS Czech

PAPCEL inovuje svůj informační systém řešením SAP S/4HANA

O2 Slovakia inovuje obchodní a obslužné kanály pro obchod a péči o zákazníky

Nákupka srovnává ceny zboží v supermarketech

Ness BI Factory má ocenění Microsoft Awards 2015

Ness i letos pokračuje v naplňování konceptu společenské odpovědnosti

Jan Vachuda posiluje tým kybernetické bezpečnosti Ness Technologies

Know-how a zkušenosti o programovacím jazyku COBOL pro studenty VŠ

Američtí majitelé Ness Technologies věří inovativnímu potenciálu českých IT odborníků

Dynamický biometrický podpis pro digitalizaci firemních procesů

SAP ERP pomáhá řídit firemní procesy společnosti Daikin

SAP řešení pro bulharské železnice dodá Ness Technologies

Cloudové služby Office 365 pro Barrandov Studio

Online kurz o cloudových aplikacích

Ness představuje nová ICT řešení pro zdravotnictví a energetiku

IS EkoNess: řešení pro správu agendy životního prostředí

eArchive: metodika dlouhodobé digitální archivace

xTender snižuje náklady a zátěž obcí při veřejných zakázkách

Mobilní řešení pro měření a on-line vyhodnocování slalomu ve třech českých lyžařských centrech

Ness posiluje v oblasti cloudových řešení

Miroslava Zálešáková posiluje management finaní Ness Europe

Ness posiluje divizi Finance a kompetenci pojišťovnictví

Powel ELIN: datová centrála pro ČEZ Měření

Smart Messaging Server: informování pacientů pomocí SMS

MS Dynamics CRM v CK FISCHER

Oracle E-Business Suite pro Teva Czech Industries dodává Ness Technologies

Ness a LYNX vítězi první vlny slovenského projektu Elektronických služeb zdravotnictví

Ness Technologies kupuje Gilon Business Insight

Milan Sameš, nový prezident Ness

Ness vybuduje pro ČÚZK registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Jiří Mědílek ve společnosti Ness nově vede divizi Finance

Ness je po čtvrté za sebou mezi nejlepšími českými firmami

Petr Kamínek řídí v Ness Business Intelligence

Zákaznický tým společnosti Ness má nového dirigenta

Miroslav Špaček, nový finanční řediel Ness

Jaroslav Salva bude odpovědný za řízení strategického partnerství s Microsoftem

Ness soustřeďuje ve svých týmech stále více špičkových odborníků

Starost o odborníky Ness převzal nový ředitel

Nové kompetenční centrum Ness vznikne pod dohledem Marka Fleisnera

Rozvoj znalostí a řešení v Nessu bude řídit Roman Kamarýt

Ness má novou personální ředitelku

NESS chce růst i novými službami

Corum realizovala prodej Logos firmě Ness Technologies

Ness Technologies oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2008