logo

Powel ELIN: datová centrála pro ČEZ Měření

Společnost Ness Technologies podepsala smlouvu s konsorciem společností zastoupených společností HP Česká republika na implementaci datové centrály Powel ELIN a návazného rozhraní SAP NetWeaver v hodnotě jednoho milionu dolarů pro ČEZ měření.

Řešení společnosti Ness je součástí vítězné nabídky konsorcia dodavatelů pilotního projektu smart meteringu pro společnost ČEZ Měření, která poskytuje Skupině ČEZ elektroměrové služby.

ELIN bude jedním z datových center pro nové způsoby měření elektrické energie ve Skupině ČEZ. Systém bude pomocí inteligentních měřičů sbírat data o spotřebě energie, vyhodnocovat je a využívat k optimalizaci řízení elektrické sítě s cílem lépe uspokojit potřeby zákazníků, distributorů i obchodníků.

"V současné době je projekt WPP AMM, který má, mimo jiné, ověřit jednotlivé funkční celky systému AMM, jedním z klíčových projektů ČEZ Měření. Zkušenosti z nějchceme využít pro další rozhodování o případném roll-outu systému AMM v distribuční síti společnosti ČEZ Distribuce, potažmo v České republice," říká Ondřej Mamula, vedoucí projektu WPP AMM v ČEZ Měření s.r.o. "Společnost Ness s námi v rámci Skupiny ČEZ spolupracuje na řadě projektů a věříme jí i tentokrát jak při samotné implementaci, tak i v oblasti rozhraní AMM na ostatní systémy v rámci Skupiny," dodává Ondřej Mamula.

"Snažíme se být připraveni tak, abychom byli schopni efektivně naplnit úkol Evropské unie nainstalovat v relativně krátkém čase více než 3 mil. chytrých měřidel. Tento náročný úkol je veden zejména evropskou iniciativou 20-20-20, která si klade za cíl snížit spotřebu energie a emise CO2 o 20 % do roku 2020, při zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů o 20 %. Současně vyžaduje, aby 80 % spotřebitelů bylo do roku 2020 vybaveno inteligentními měřiči," říká František Müller, technologický vedoucí projektu WPP AMM v ČEZ Měření.

"Společnost HP, jako zástupce konsorcia, považuje tento projekt za jeden z nejvýznamnějších v rámci svých aktivit na českém trhu," říká Petr Bulička, obchodní ředitel divize Enterprise Services. "Proto jsme rádi, že jedním z našich partnerů je společnost Ness Technologies, která díky svým zkušenostem z velkých projektů nejen ve Skupině ČEZ, ale i jinde, bude přínosem pro úspěšnou realizaci projektu," věří Petr Bulička.

"Oblast energetiky a distribuce energií patří dlouhodobě mezi priority společnosti Ness. Naši zákazníci už vědí, že máme v této oblasti silné know-how i velké zkušenosti a inovace, se kterými průběžně přicházíme, vycházejí z aktuálních trendů na trhu," říká Mirko Kalous, generální ředitel Ness Technologies v ČR, a dodává: "Jsme rádi, že tímto projektem pokračuje naše velice úspěšná spolupráce se skupinou ČEZ nejen v České republice."

Vítězné konsorcium dodavatelů zahrnuje HP, NESS, L+G, ZPA, EMH, Schrack, ADD. Na řešení se dále podílí firmy Logica, ModemTec, Pontech, Goerlitz, Echelon a další. Součástí projektu je dodávka cca 35000 inteligentních elektroměrů a jejich propojení s technickými a obchodními systémy Skupiny ČEZ.

Cílem projektu je ověřit schopnost dostupných technologií inteligentního měření naplnit v podmínkách České republiky náročné požadavky EU.

Další články k tématům - ČEZ - Echelon - elektroměr - ELIN - energie - WPP AMM - ZPA - Ondřej Mamula - Petr Bulička - Mirko Kalous

Článek ze dne 10. března 2011 - čtvrtek

Další články od NESS Czech s.r.o.