logo

Ness Technologies oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2008

Náš provozní zisk se zvýšil o 157 % a čistý příjem meziročně vzrostl o 121 % na 0,41 USD výnosu na akcii podle GAAP, výnosy vzrostly o 18 %.

Hlavní finanční výsledky třetího čtvrtletí 2008 :

"I přes celosvětovou ekonomickou krizi jsme měli velmi dobré čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí se nám velmi dobře dařilo naplňovat naší strategii, což jen potvrzuje, že stojíme na pevných základech," řekl Sachi Gerlitz, prezident a generální ředitel společnosti Ness Technologies. "Naše strategie geografické a odvětvové diverzifikace se vyplácí, protože soustředění našich příjmů v USA je nízké, přičemž většina přichází z výzkumu a vývoje, ne z výdajů na volně použitelné informační technologie. Všechny podniky zabývající se naší hlavní činností, tj. Ness SPL, Ness Europe, TSG a Ness Israel, splnily nebo překonaly naše očekávání a my se domníváme, že náš zdravý růst bude pokračovat i v roce 2009, navzdory současným ekonomickým vyhlídkám."

"Toto čtvrtletí se vše soustředilo na ekonomiku a následné ovlivnění určitých vertikál," prohlásil Ofer Segev, výkonný viceprezident a finanční ředitel. "I přes náročné podmínky jsme významně pokročili, dosáhli jsme zdravého zisku a slušného provozního cash flow. Naše rozvaha i hotovostní pozice jsou silné, což nám zajišťuje velmi dobrou likviditu. Přijímáme opatření, abychom dosáhli zlepšení jednotek, jejichž výsledky byly podprůměrné, a jak je v této době obvyklé, uplatňujeme konzervativnější přístup k finančním prognózám, dokud nedojde k ekonomické obnově."

Výhled

Nejistota, způsobená vlivem různých vnějších faktorů, včetně nepředvídatelnosti kapitálových trhů a jejich vlivu na hodnotu fondu zaměstnaneckého odstupného společnosti Ness v Izraeli, která možná bude na konci roku vyžadovat nehotovostní korekci, je pro společnost Ness obtížné stanovit finanční prognózy, které vždy oznamovala. Společnost tedy poskytne pouze non-GAAP finanční prognózu na zbytek roku. Prognóza společnosti Ness na zbytek roku 2008 činí non-GAAP zředěný čistý výnos na akcii ve výši 0,24 až 0,31 USD a výnos 175 až 185 miliónů USD.

Další články k tématům - Ness - finanční - výsledky - zisk - příjem - mil - USD - výnos - čtvrtletí - 2008

Článek ze dne 7. listopadu 2008 - pátek

Další články od NESS Czech s.r.o.