logo okskoleni.cz

Cisco - DevNet Track - IT vzdělávací kurzy a školení

Cisco DevNet Track je program certifikací, který ověřuje dovednosti softwarových vývojářů, DevOps inženýrů, automatizačních specialistů a dalších profesionálů. Zahrnuje klíčové technické dovednosti pro nový typ IT odborníka, umožňující organizacím využít potenciál aplikací, automatizace a infrastruktury pro síť, Internet věcí (IoT), DevOps a Webex.

22.10. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: Python3 - cena: 15600 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi automatizace úloh v rámci správy sítě pomocí jazyka Python. Je orientován na praktická cvičení zaměřená na osvojení si představených modulů, postupů a nástrojů. V rámci kurzu si účastníci vytvoří funkční skripty.