logo okskoleni.cz

Cisco - Security Track - IT vzdělávací kurzy a školení

Cisco Security Track zahrnuje certifikace a školení zaměřené na bezpečnost. CCNP Security certifikace potvrzuje dovednosti v oblasti ochrany sítí a dat. CyberOps Associate testuje taktické znalosti pro detekci a reakci na hrozby.

15.04. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: CCNA - cena: 38500 Kč + 21 % DPH

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci dovednosti a znalosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě jednoduchých IPV4 a IPv6 sítí včetně konfigurace síťových zařízení jako přepínače, směrovače a Wifi kontrolérů. Kurz CCNA nyní zahrnuje i informace z oblastí bezdrátových sítí, SD-WAN, DNA Centra a o bezpečnostních rizicích.

15.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET302 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

20.05. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: SCOR - cena: 63000 Kč + 21 % DPH

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na implementaci a správu bezpečnostních technologií včetně síťové bezpečnosti, cloudové bezpečnosti, bezpečnosti obsahu, bezpečnosti koncových bodů, zabezpečený síťový přístup, viditelnost, detekce a vynucování pravidel.

03.06. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: SESA - cena: 55000 Kč + 21 % DPH

Autorizovaný čtyřdenní kurz zaměřený na využití Cisco Email Security Appliance k ochraně emailových systémů proti útoků typu phishing, business email comproimise, ransomware spolu s dalšími funkcionalitami jako je blokování spamu a malwaru, antivirová ochrana, šifrování a data loss protection.

17.06. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: SISE - cena: 63000 Kč + 21 % DPH

Kurz se zabývá novým jednotným řešením pro ověřování identit a řízení přístupu k síti - Cisco Identity Services Engine (ISE). Cisco ISE kombinuje funkce autentizace, autorizace, logování (AAA), posture, profiling, device on-boarding a guest management v jedné context-aware platformě.

26.06. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PKI - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi.