logo okskoleni.cz

Databáze - IT vzdělávací kurzy a školení

Návrh databází vyžaduje důkladnou analýzu skutečnosti a schopnost převést představy do databázových struktur. Jejich modelování zahrnuje vytvoření základu pro databázi, která se rychle načítá, vyhledává a analyzuje velké objemy dat. Je to klíčový krok při vytváření efektivních informačních systémů.

29.04. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: SQL-Jazyk 0 - cena: 11800 Kč + 21 % DPH

Tento dvoudenní kurz slouží jako vstupenka do světa SQL dotazování. Nabízí úvod do konceptu relačních databází a syntaxe jazyka SQL pro jednoduché dotazy. Kurz má za cíl seznámit posluchače s absolutními základy SQL jazyka a je určen pro uživatele, kteří pro svou práci potřebují znát především příkaz SELECT a chtějí v datech umět vyhledávat, filtrovat a řadit je. Pokud pak budou chtít své znalosti obohatit, lze jako navazující absolvovat kurzy Základy SQL jazyka a SQL jazyk pro pokročilé. Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

15.05. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: SQL-Jazyk 1 - cena: 17700 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz má za cíl nabídnout posluchačům ucelený přehled základních technik dotazování v jazyce SQL. Jeho obsahem je popis syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Kurz je možné absolvovat jako navazující kurz po Úvodu do SQL jazyka či DB-design nebo může být absolvován jako úvodní kurz SQL jazyka. Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

27.05. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: SQL-Jazyk 2 - cena: 17700 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz rozšiřuje a prohlubuje znalosti posluchačů v oblasti SQL dotazování. Jeho obsahem je popis pokročilé syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Navazuje na kurz Základy SQL jazyka a je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.