logo

3Com dodal síťové řešení České televizi

Bezdrátová síť H3C od 3Com nyní umožňuje vytvoření bezpečné a komfortně ovladatelné bezdrátové sítě ve třech klíčových lokalitách České televize.

Počítače a další IT vybavení v sídle České televize v Praze a televizní studia v Brně a Ostravě byly původně propojeny prostřednictvím optických technologií a tradiční měděné kabeláže. Vzhledem k tvůrčí povaze některých pracovišť, bylo nutné zvýšit flexibilitu připojení zejména pro mobilní počítače.

Proto na začátku roku 2009 Česká televize zahájila projekt na instalaci bezpečné a spolehlivé bezdrátové sítě ve vybraných lokalitách v sídle společnosti v Praze a televizních studiích v Brně a Ostravě. Bylo požadováno řešení, které nabízí nejvyšší výkon podle standardu 802.11n, možnost centrálního dohledu a správy.

Důležitý byl rovněž požadavek na rozlišení přístupových práv podle skupiny pracovníků, jejich možnost přihlašovat se ke svým službám bez ohledu na lokalitu a možnost vytvoření dočasných přístupových práv.

3Com řešení :

Podle požadavků České televize byly vytvořeny skupiny uživatelů, které mají odlišné možnosti přístupu do interního systému České televize. Pro externí pracovníky, případně hosty je k dispozici možnost vytvoření časově omezených přístupových práv do bezdrátové sítě. Ověřování přístupu se děje s využitím protokolu autorizace a autentifikace 802.1x proti serveru RADIUS, což odpovídá nejvyšším současným požadavkům na zabezpečení bezdrátové sítě. Samozřejmostí je nasazení nového standardu 802.11n, který umožňuje teoretickou rychlost přenosu dat až 300 Mb/s.

"Nasazení bezdrátové sítě H3C nám umožnilo vytvořit bezpečnou a komfortně ovladatelnou bezdrátovou síť ve třech klíčových lokalitách České televize," říká pan Petr Kunčík, vedoucí projektu. "Jsme schopni vytvořit skupiny pracovníků a povolit bezpečný přístup s odpovídajícími kompetencemi. Je jedno, zda se zaměstnanec televize napojuje v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Vždy má svou domácí síť plně k dispozici."

Česká televize je veřejnoprávní instituce se sídlem v Praze, Brně a Ostravě. Jejím hlavním úkolem je tvorba a šíření televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb, na celém území České republiky prostřednictvím pozemních vysílacích zařízení a jiných technických prostředků (satelit, internet, kabelové systémy). Původně bylo vysíláno analogově, v současné době již převažuje digitální vysílání s plánem na ukončení analogového vysílání do konce roku 2011.

Další články k tématům - 11n - 3Com - Access - bezdrátové - bezpečné - České - H3C - sítě - televize - Petr Kunčík

Článek ze dne 8. prosince 2009 - úterý

Další články od 3Com