logo

Modernizace síťové infrastruktury pro Českou podnikatelskou pojišťovnu

Česká podnikatelská pojišťovna je jedním z největších poskytovatelů povinného ručení na pojistném trhu v České republice. Působí prostřednictvím 10 oblastních ředitelství, více než 70 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR.

Česká podnikatelská pojišťovna se v roce 2005 stala součástí jedné z nejvýznamnějších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Pojišťovna v této době zaměstnávala přes 870 zaměstnanců jak v centrále v Praze, tak i v řadě poboček v České republice. Oblastní ředitelství jsou v dalších 10 městech a mimo to existuje 58 dalších prodejních míst patřících přímo České podnikatelské pojišťovně. Kromě vlastní obchodní sítě je prodej pojištění zajišťován prostřednictvím sítí makléřských firem a jiných zprostředkovatelů.

VÝZVA K ŘEŠENÍ

Od roku 2000 vybudovala Česká podnikatelská pojišťovna poměrně rozsáhlou síť, která měla přes 20 uzlů, osazených pomocí starší generace přepínačů 3Com SuperStack 3. Síť fungovala velmi spolehlivě a po řadu let plnila požadavky zákazníka. V roce 2007 byla zahájena v souvislosti s další expanzí pojišťovny na pojišťovacím trhu také modernizace síťové infrastruktury.

ŘEŠENÍ 3Com

S ohledem na stabilitu celého řešení a dlouhodobou dobrou spolupráci, rozhodla se pojišťovna přes nabídky konkurenčních firem zůstat věrná řešení od firmy 3Com.

Řešení infrastruktury bylo založeno na následujících prvcích :

V roce 2007 byla zahájena v souvislosti s další expanzí pojišťovny na pojišťovacím trhu také modernizace síťové infrastruktury. V prvním kroku bylo rozhodnuto o upgrade centra sítě pomocí nových páteřních přepínačů 3Com Switch 5500G-EI, a to v redundantním zapojení pomocí technologie 3Com XRN (eXpandable Resilent Networking) Stacking Technology. Navíc toto centrum slouží i k napojení farmy klíčových serverů.

Po získání velmi dobrých zkušeností s těmito novými přepínači bylo dále rozhodnuto posílit řešení na úrovni hraničních přepínačů jak v centrále, tak na pobočkách. K tomuto rozšíření byly použity přepínače 3Com Switch 5500-EI.

VÝHODY ŘEŠENÍ

Nasazení nové technologie umožnilo dále pokračovat ve stabilním chodu sítě a příslušných aplikací pojišťovny. Stabilita celého systému dává předpoklad ke stabilnímu chodu celé společnosti a jejímu růstu, jak také dokládají veřejně přístupné výroční zprávy. Pan Jiří Petříček, správce IT, říká: „Díky technice 3Com se nemusíme starat o provozní problémy a máme chod naší sítě vždy zajištěn. Kvalitní technika je nám zárukou pro klidnou a kvalitní práci, tak jak to naši klienti od nás oprávněně požadují. Díky technologii 3Com odpadá dřívější starost o provozní problémy - chod sítě je vždy zajištěn. Kvalitní a spolehlivá technika je zárukou pro klidnou a kvalitní práci.

Další články k tématům - 3Com - infrastruktury - modernizace - pojišťovna - přepínače - řešení - síť - stohovací - Switch - XRN

Článek ze dne 5. prosince 2008 - pátek

Další články od 3Com