logo

3Com zajišťuje dostatečný výkon pro náročnou GIS agendu

Případová studie - originálním prvkem návrhu pro Pozemkový fond ČR je kompletní provedení sítě s použitím optiky až na stůl - Fiber to Desktop. Při porovnání konkurenčních návrhů bylo zajímavé, že technologie 3Com nabízela podstatně vyšší hustotu optických portů na přepínač než konkurence.

VÝZVA K ŘEŠENÍ

Pozemkový fond zajišťuje evidenci a příslušné právní operace pro většinu zemědělské a pro část lesní půdy v ČR. Provozuje centrální kartografickou databázi v Praze a zajišťuje napojení více než 50 regionálních pracovišť po celé ČR. Jedná se o jednu z klíčových složek státní správy, jejíž činnost byla obnovena v roce 1991.

ŘEŠENÍ 3Com

Technologie 3Com se musela prosadit v tvrdé konkurenci produktů Cisco Systems, které jsou ve státní správě často používány. Síť byla postupně budována od roku 2003. Originálním prvkem návrhu bylo kompletní provedení sítě s použitím optiky až na stůl (Fiber to Desktop). Při porovnání konkurenčních návrhů bylo zajímavé, že technologie 3Com nabízela podstatně vyšší hustotu optických portů na přepínač než konkurence. Centrum sítě bylo původně postaveno na technologii 3Com® XRN®. V průběhu roku 2007 bylo centrum sítě doplněno o centrální přepínač 3Com Switch 8800 a TippingPoint Intrusion Prevention System (IPS) 200E.

Řešení infrastruktury bylo založeno na následujících prvcích :

V první etapě roku 2003 bylo vybudováno plně redundantní centrum sítě na bázi dvou přepínačů 3Com LAN Switch 4050 s plnou redundancí pomocí 3Com XRN stohovací technologie. Optickými kabely byly napojeny 4 stohy přepínačů 3Com 4400FX. Tyto přepínače byly zvoleny z toho důvodu, že jednotlivé PC stanice jsou napojeny optickými kabely.

Zátěž sítě postupně rostla, a to v souvislosti se zvětšujícím se objemem grafických kartografických dat, která jsou vyměňována mezi centrální databází, pracovišti centrálního úřadu a regionálními kancelářemi. V roce 2007 se proto muselo přistoupit k posílení centra sítě. Po podrobné analýze byl vybrán a instalován modulární přepínač 3Com Switch 8800, který zajišťuje požadovaný výkon přepínání a potřebnou redundanci systému.

Se zvětšením výkonu sítě bylo také potřeba zajistit lepší ochranu proti nežádoucím útokům. Za tímto účelem byl do sítě instalován TippingPoint Intrusion Prevention System (IPS) 200E. Síť je tak zabezpečena proti průniku škodlivého software a případným pokusům o průnik nebo jiný nepovolený komunikační provoz. Je tak chráněn jak systém v centrálním úřadu, tak intranet, který zajišťuje komunikaci s pracovišti centrálního úřadu a s regionálními kancelářemi. Přenášená data jsou velmi citlivá a hrozí reálné nebezpečí pokusu o jejich zneužití, záměnu nebo poškození.

VÝHODY ŘEŠENÍ 3Com

V současné době systém spolehlivě funguje přes velkou zátěž, kterou představují rozsáhlé databáze a digitalizované kartografické mapy. Rovněž pokusům o instalaci škodlivého software nebo o průnik do systému státní správy bylo úspěšně zabráněno. Díky technice 3Com je provoz našeho systému rychlý a spolehlivý. S ohledem na počet vzdálených pracovišť a objem přenášených grafických dat by každý výpadek způsobil velké provozní problémy.

Další články k tématům - 8800 - 200E - 3Com - Desktop - IPS - LAN - optických - přepínač - řešení - sítě - switch - systém - technologie - TippingPoint

Článek ze dne 1. prosince 2008 - pondělí

Další články od 3Com