logo

Modernizace síťové infrastruktury pro Saint-Gobain Sekurit ČR

Klíčovým momentem bylo zavedení systému SAP, postupně byly zaváděny jednotlivé moduly ERM. Vznikly i další požadavky na spolehlivou infrastrukturu sítě pro video systém, zabezpečení celé sítě proti průniku škodlivého software a nepovolenému komunikačnímu provozu. Byl vyřešen i specializovaný požadavek na přenos dat zbezdrátových čteček kódů.

Společnost Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. (SGSCR) se specializuje na výrobu čelních automobilových skel. Díky neustálým investicím do vývoje a modernizace nabízí předním světovým automobilkám skla vysoce sofistikovaná. Převážnou část výroby tvoří skla vyhřívaná, výjimkou nejsou skla odrážející tepelné záření, skla sintegrovanou anténou či skla se speciální akustickou fólií. Vedle čelních automobilových skel vyrábí rovněž skla zadní laminovaná a nejnověji panoramatická střešní skla.

ŘEŠENÍ 3Com

Výběr použité technologie mateřská firma Saint-Gobain pečlivě sledovala. Vsoutěži se prosadilo zastoupení firmy 3Com proti konkurenci od CISCO Systems. Rozhodující byla výhodnější cenová nabídka při zachování shodných výkonnostních parametrů.

V první fázi byla vybudována základní infrastruktura. V druhém kroku byla síť doplněna o bezdrátové aktivní prvky a nové výkonné přepínací centrum pro dohledové (surveillance) kamery.

Řešení infrastruktury bylo založeno na následujících prvcích :

Systém prevence průniků TippingPoint Intrusion Prevention System (IPS) 200E. Agregovaná prostupnost 200 Mbps, latence typicky pod 1 milisekundu, 500,000 sessions celkem, přes 8,000 spojení za sekundu.

Vprvní etapě do roku 2006 bylo vybudováno plně redundantní centrum sítě. Jádro tvoří dva přepínače 3Com LAN Switch 4050 s plnou redundancí na bázi 3Com XRN stacking technology.

Za velmi zajímavé řešení je považována síťová podpora dohledového kamerového systému, která se skládá zcentrálního přepínače 3Com Switch 5500G-EI a na něj napojených šesti přepínačů řady 3Com Switch 5500-EI. Uvedené řešení je naprosto stabilní s dostatečnou propustností pro přenos obrazového signálu z dohledových kamer. Dohledový systém je zcela funkční, umožňuje sledovat provoz a tak zajistit vysoké požadavky na kvalitu vyráběných skel.

Během postupného spouštění jednotlivých subsystémů ERP vznikl požadavek na čtení čárových kódů surovin a výrobků během celého výrobního procesu. Pro nově nasazovaný informační systém spolupracující s bezdrátovými čtečkami byl nasazen systém bezdrátových přepínačů 3Com. Ve výrobním areálu bylo instalováno 23 AP připojených ke dvěma redundantním bezdrátovým přepínačům 3COM WIRELESS LAN CONTROLLER WX4400 - 24AP rozšiřitelným až na 120 AP.

Navíc byla celá síť zabezpečena proti průniku škodlivého softwaru a případným pokusům o průnik nebo jiný nepovolený komunikační provoz. Je tak chráněn jak systém vtomto podniku, tak i intranet mezinárodní firmy. Jde nejen o vlastní provoz, ale také o know-how celé firmy, které má vzhledem ke konkurenci velkou cenu. Kzabezpečení bylo použito zařízení Tipping Point 200E, které představuje špičkové zařízení pro tuto oblast a typ nasazení.

VÝHODY ŘEŠENÍ

Vsoučasné době je celý požadovaný systém funkční a splňuje požadavky zadavatele. Je navíc v souladu se strategií a požadavky mateřské firmy, která na rozvoj dohlíží. Stabilita a odolnost instalované sítě v náročném provozu usnadnila náběh systému SAP. Bezdrátové napojení čteček kódů umožňuje průběžně sledovat jednotlivé výrobní procesy a usnadňuje zásobování výrobních linek. Dohledový systém je další prvek systému řízení, který umožňuje vyrábět skla v kvalitě, kterou požadují světoví výrobci automobilů. Navíc má uživatel jistotu, že do interního systému nikdo neoprávněný nepronikne.

Další články k tématům - 3Com - bezdrátové - LAN - provoz - přepínače - síťové - switch - systém - wireless

Článek ze dne 8. prosince 2008 - pondělí

Další články od 3Com