logo

Přepínače 3Com splnily nejvyšší nároky na výkon a zabezpečení pro NetCentrum

Případová studie - služby portálu centrum.cz běžely na 300 serverech propojených historickou směsí přepínačů. Přepínače byly instalovány živelně, tak jak se prudce navyšoval počet připojených serverů. Požadavkem bylo nahrazení všech přepínačů jednotným plně redundantním systémem s vysokou odolností proti výpadku a vysokým přepínacím výkonem. Řešení pro NetCentrum navrhla společnost CompuNet.

VÝZVA K ŘEŠENÍ

Původní sítové řešení Centrum.cz vznikalo postupně, tak jak rostly požadavky na instalaci jednotlivých serverů. V konečném stavu před rekonstrukcí bylo v centru propojeno 192 serverů, které obsluhovaly v nepřetržitém režimu 24 hodin denně a 365 dní v roce přibližně přes 2 miliony reálných uživatelů. To znamená, že na provozu tohoto serveru je bezprostředně závislá přibližně polovina z celkového počtu všech českých uživatelů Internetu (celkový počet uživatelů Internetu v České republice byl v roce 2006 přibližně 5.5 miliónů). K tomu je ovšem potřeba přičíst další uživatele z jazykově spřízněných oblastí jako je Slovensko a další okolní státy, jejichž obyvatelé často hledají informace o České republice na tomto serveru.

Bylo potřeba zajistit kvalitní a stabilní řešení, zaručující nepřetržitý provoz, s nezbytnou redundancí a jednoduchým, ale účinným systémem správy zařízení a systémem zabezpečení na špičkové úrovni. Současně bylo nutné zamezit i potencionálnímu výpadku centra z důsledku katastrofického scénáře - ať už je to pád letadla nebo teroristický útok. Proto se část systému umístila do lokality vzdálené přes 100 kilometrů. Řešení za přijatelnou cenu mělo zajistí kvalitní a spolehlivé propojení těchto center rychlosti 10 gigabitů.

VÝHODY ŘEŠENÍ 3Com

V konkurenci s řešením od 3Com neuspěla nabídka od Cisco Systems z cenových důvodů a návrh od HP z hlediska výkonu. Společnost 3Com kladla pro řešení této klíčové zakázky na své partnery ty nejvyšší požadavky, což znamená kvalifikaci Gold Partner, navíc s certifikáty Authorized Service Reseller Partner, Enterprise LAN Partner a Security Partner.

V době řešení zakázky tyto náročné požadavky splnila firma CompuNet s.r.o., která navíc vyšla vstříc i dalším požadavkům zákazníka, a to zejména na časový harmonogram technického řešení a plné podřízení instalačních prací požadavkům provozu NetCentrum. Řešení pro NetCentrum navrhovala společnost CompuNet na základě analýzy současného stavu, kdy služby portálu běžely na 300 serverech, které byly propojeny historickou směsí přepínačů. Přepínače byly instalovány živelně, tak jak se prudce navyšoval počet připojených serverů. Požadavkem bylo nahrazení všech přepínačů jednotným plně redundantním systémem s vysokou odolností proti výpadku a vysokým přepínacím výkonem. V budoucnu se předpokládalo rozdělení systému serverů a přepínačů do dvou vzájemně oddělených lokalit vzdálených desítky kilometrů.

ŘEŠENÍ 3Com

Pro systém byly ve spolupráci českého zastoupení 3Com a firmy CompuNet navrženy a po řadě konzultací zákazníkem odsouhlaseny jako páteřní přepínače 3Com SS3 5500G-EI 48-port, 3Com 10-Gigabit Ethernet moduly a 3Com XRN Stacking Technology s plnou redundancí napájecích zdrojů.

VÝHODY ŘEŠENÍ 3Com

Článek ze dne 27. listopadu 2008 - čtvrtek

Další články od 3Com