logo GFI Software

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Nově nasazené řešení GFI Archiver ve společnosti D.A.S. - poskytovatele právní ochrany, spolehlivě archivuje klíčovou komunikaci v oblasti elektronické pošty a zabezpečuje tak rtvale autentické a nezpochybnitelné podklady v rámci probíhajících soudních, správních nebo jiných řízení.

"Před GFI Archiver jsme e-maily uchovávali v zálohovaných PST souborech, ale zálohování nerovná se archivace - např. nemá smysl uchovávat zálohy 10 let zpětně. Specializovaný archivační nástroj, jako je GFI Archiver, je velkým pomocníkem zejména v případě potřeby rychlého nalezení konkrétního e-mailu. Díky fulltextovému vyhledávání dokážeme najít požadovaný e-mail např. podle datumu, čísla pojistné smlouvy nebo pojistné události takřka okamžitě, což je v našem podnikání velmi důležité," říká Stanislav Telipský, IT administrátor ve společnosti D.A.S.

S archivačním řešením má společnost D.A.S. jistotu, že veškerá elektronická pošta je uchována v GFI Archiver v té podobě, jak přišla či odešla z firmy. To poskytuje podporu zejména v případech, kdy se vyskytnou sporná stanoviska, a data z GFI Archiveru slouží jako důkaz o konkrétní komunikaci.

Další výhodou GFI Archiveru je možnost obnovy mailové schránky v případě, že uživatelé omylem smažou či přemístí poštu a následně ji nemohou nalézt.

Společnost D.A.S. je poskytovatelem pojištění právní ochrany soukromým osobám i podnikatelským subjektům ze všech odvětví. Na základě uzavřeného pojištění svým zákazníků poskytuje právní ochranu, od řešení pokut až po zastupování ve složitých soudních případech.

Pro společnost pracuje cca 130 zaměstnanců a přibližně 70 externích obchodníků, kteří využívají elektronickou poštu k intenzivní komunikaci se zákazníky.

Každé čtvrtletí aktuálně proteče firmou ve více než 300000 e-mailech cca 90 GB dat, celkem je archivováno 3 TB dat ve formě elektronické pošty.

Informace obsažené v těchto e-mailech jsou předmětem vyhledávání, když je např. v souvislosti s probíhajícími soudními spory potřeba dohledat přesné formulace i 10 let zpětně.

Společnost dříve archivovala své e-maily do PST souborů a využívala k tomuto účelu také zálohování.

GFI Archiver

GFI Archiver umožňuje snadné zabezpečení, ukládání a fulltextové vyhledávání elektronické komunikace. Řešení umožňuje archivovat a spravovat historii e-mailů, kalendářů a souborů na jednom místě a poskytuje snadný přístup jak v desktopových, tak v mobilních zařízeních.

Obrovské množství takto uložených informací umožňuje využít toto řešení také k celé řadě dalších aktivit včetně obnovy ztracených dat či posílení IT bezpečnosti.

Splňuje požadavky na shodu s předpisy, snižuje prostor na serveru, zlepšuje výkonnost elektronické pošty, snižuje náklady a mnoho dalšího.

Vedle Microsoft 365 dokáže GFI Archiver dokáže bezproblémově spolupracovat také s aplikacemi Microsoft Outlook, Google Apps a s e-mailovými servery Windows Server včetně platforem Hyper-V a VMware.

Další možnosti využití GFI Archiver:

Článek GFI Software ze dne středa 28. února 2024

Další články od GFI Software

Phishingové e-maily jsou dlouhodobě nejvíce využívaným vektorem kybernetických útoků

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty