logo GFI Software

GenAI v produktech GFI software

GFI Software postupně posílí všechna svá řešení pro bezpečnost v podnikových sítích o schopnosti generativní umělé inteligence - do každého produktu instaluje GenAI komponentu CoPilot, kterou vyvinula a s úspěchem využívá IngiteTech, sesterská společnost GFI.

Každý produkt portfolia GFI Software získá svou vlastní komponentu CoPilot, která využívá sílu generativní AI - ať již půjde o KerioConnet CoPilot, Exinda CoPilot nebo jakýkoliv jiný produkt, uživatelé mohou očekávat velký skok ve funkčnosti, možnostech využití a celkové uživatelské zkušenosti.

Po hladké integraci a úspěchu AI komponenty CoPilot v produktu Jive od IgniteTech se management GFI Software rozhodl využít velkého potenciálu GenAI napříč svým softwarovým portfoliem.

CoPilot nejenže dokáže využít potenciál generativní umělé inteligence k sofistikované sumarizaci dat, komunikační interakci a pokročilému vyhledávání, ale někteří z největších globálních zákazníků produktu Jive dokáží proaktivně zkoumat jeho potenciál a těžit z jeho doposud neprobádaných možností.

"S Jive CoPilot jsme ukázali, že dokážeme integrovat nejnovější technologie GenAI. Nyní jsme připraveni stejnou technologii využít i v kompletní řadě produktů GFI Software. Tato strategie v oblasti umělé inteligence jen podtrhuje naší vizi softwaru budoucnosti - chytřejšího, responzivnějšího a výrazně efektivnějšího," říká Eric Vaughan, výkonný ředitel GFI Software a IgniteTech.

S tím, jak se technologický sektor rychle vyvíjí, GFI Software zůstává na špici tohoto vývoje, aby mohla svým zákazníkům v každém okamžiku zajistit přístup k nejpokročilejším dostupným nástrojům.

Komplexní integrace generativní AI do řešení GFI potvrzuje postavení společnosti jako poskytovatele softwarových řešení nové generace.

Další články k tématům - CoPilot - GenAI - IgniteTech - kyberbezpečnost - umělá inteligence - Eric Vaughan

Článek GFI Software ze dne středa 13. září 2023

Další články od GFI Software

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru