logo GFI Software

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

Mezi administrátory a dodavateli IT bezpečnosti nepanuje jasná shoda na jejím přínosu - část vidí umělou inteligenci jako příležitost k vylepšení řešení a služeb, část naopak jako nástroj hackerů k účinnějším útokům na infrastrukturu svých zákazníků.

Podle průzkumu GFI Software z června 2023 mezi partnery společnosti ZEBRA SYSTEMS v Čechách a na Slovensku, je dnes klíčovým motorem vývoje kybernetické bezpečnosti umělá inteligence (AI) - a to jak v pozitivním, tak i v negativním kontextu. Zatímco 32% partnerů vidí v AI pomoc pro kybernetickou bezpečnost, 41% ji spatřuje spíše jako hrozbu.

Již dnes jsou např. registrovány případy, kdy byly k tvorbě phishingových kampaní využity právě schopnosti umělé inteligence.

"Využití umělé inteligence je aktuálně hlavním tématem ve všech technologických oborech a ani segment kybernetické bezpečnosti není výjimkou. V GFI Software jsme se zavázali k tomu, že budeme postupně začleňovat prvky umělé inteligence, abychom vylepšovali účinnost našich produktů. Vnímáme obavy, že AI lze snadno zneužít ze strany kybernetických útočníků, ale jsme přesvědčeni o tom, že s pomocí AI jsme schopni významně zvýšit úroveň IT bezpečnosti našich zákazníků," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Další zajímavá zjištění z průzkumu:

Již dnes např. mohou zákazníci GFI v rámci produktu GFI MailEssentials využívat bayesovské analýzy, tj. adaptivní antispamové techniky postavené na algoritmech umělé inteligence, které pomáhají vzdorovat právě třeba vyspělým phishingovým útokům.

Nebo funkce RADAR v novém produktu GFI AppManager využívá techniky strojového učení a pomáhá proaktivně monitorovat zranitelnosti a další hrozby.

Umí shromažďovat údaje i z ostatních nástrojů (GFI MailEssentials, Kerio Control, Kerio Connect atd.) a tím napomoci splnění požadavků připravované směrnice NIS2 včetně zajištění ochrany, monitoringu a reportování.

Článek GFI Software ze dne pátek 16. června 2023

Další články od GFI Software

Phishingové e-maily jsou dlouhodobě nejvíce využívaným vektorem kybernetických útoků

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty