logo GFI Software

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Společnost RD-System Slovakia - partner GFI software, implementovala řešení poštovního serveru GFI KerioConnect pro síť 33 maloobchodních prodejen velkoobchodu LABAŠ, ve kterém elektronická pošta představuje klíčovou komunikační infrastrukturu.

"Kromě velkoobchodní činnosti náš zákazník provozuje také 33 vlastních maloobchodních prodejen, což se mimo jiné projevuje na velmi intenzivní e-mailové komunikaci. I když se postupně objevují nové formy komunikace včetně chatování či aplikací pro spolupráci, je elektronická pošta ve společnosti LABAŠ stále klíčová. Z tohoto pohledu reprezentuje námi provozované řešení GFI KerioConnect dobrý kompromis mezi širokou funkčností, snadnou správou a celkovými náklady na vlastnictví," říká Rudolf Horváth, technický ředitel, RD-System Slovakia spol.s r.o.

Společnost LABAŠ dosud provozovala starší systém elektronické pošty, který poskytoval pouze základní funkce a neumožňoval sofistikovanější práci s e-maily, sdílení kalendářů, rozšíření do mobilních zařízení apod.

S postupným nárůstem e-mailové komunikace v podniku - na úkor telefonických hovorů či faxových zpráv - rostly také nároky na firemní poštovní systémy a v neposlední řadě také na zabezpečení uživatelských mailboxů.

Každý den aktuálně do firmy přichází a odchází na 6400 e-mailů s celkovým objemem téměř 2 GB dat.

Zákazník nasadil poštovní systém GFI KerioConnect včetně napojení na klienta Microsoft Outlook. Uživatelé v rámci řešení využívají hlavně e-maily, kalendáře a také elektronickou poštu v mobilních zařízeních.

Součástí řešení, na které v současnosti spoléhá 320 uživatelů, jsou také důležité prvky IT bezpečnosti včetně antivirové a antispamové ochrany a možnost archivace elektronické pošty.

Řešení GFI KerioConnect splnilo očekávání na bezpečný on-premise e-mailový systém za přijatelné náklady. V porovnání s předchozím e-mailovým systémem nabízí nové řešení elektronické pošty jednotlivým uživatelům komfortnější práci s e-maily, vyšší produktivitu díky integraci s kalendářovými záznamy, a lepší zabezpečení díky antivirové ochraně a archivaci pošty.

Článek GFI Software ze dne středa 9. listopadu 2022

Další články od GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect

IT aministrátoři preferují model integrovaného řešení kyberbezpečnosti