logo

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Společnost RD-System Slovakia - partner GFI software, implementovala řešení poštovního serveru GFI KerioConnect pro síť 33 maloobchodních prodejen velkoobchodu LABAŠ, ve kterém elektronická pošta představuje klíčovou komunikační infrastrukturu.

"Kromě velkoobchodní činnosti náš zákazník provozuje také 33 vlastních maloobchodních prodejen, což se mimo jiné projevuje na velmi intenzivní e-mailové komunikaci. I když se postupně objevují nové formy komunikace včetně chatování či aplikací pro spolupráci, je elektronická pošta ve společnosti LABAŠ stále klíčová. Z tohoto pohledu reprezentuje námi provozované řešení GFI KerioConnect dobrý kompromis mezi širokou funkčností, snadnou správou a celkovými náklady na vlastnictví," říká Rudolf Horváth, technický ředitel, RD-System Slovakia spol.s r.o.

Společnost LABAŠ dosud provozovala starší systém elektronické pošty, který poskytoval pouze základní funkce a neumožňoval sofistikovanější práci s e-maily, sdílení kalendářů, rozšíření do mobilních zařízení apod.

S postupným nárůstem e-mailové komunikace v podniku - na úkor telefonických hovorů či faxových zpráv - rostly také nároky na firemní poštovní systémy a v neposlední řadě také na zabezpečení uživatelských mailboxů.

Každý den aktuálně do firmy přichází a odchází na 6400 e-mailů s celkovým objemem téměř 2 GB dat.

Zákazník nasadil poštovní systém GFI KerioConnect včetně napojení na klienta Microsoft Outlook. Uživatelé v rámci řešení využívají hlavně e-maily, kalendáře a také elektronickou poštu v mobilních zařízeních.

Součástí řešení, na které v současnosti spoléhá 320 uživatelů, jsou také důležité prvky IT bezpečnosti včetně antivirové a antispamové ochrany a možnost archivace elektronické pošty.

Řešení GFI KerioConnect splnilo očekávání na bezpečný on-premise e-mailový systém za přijatelné náklady. V porovnání s předchozím e-mailovým systémem nabízí nové řešení elektronické pošty jednotlivým uživatelům komfortnější práci s e-maily, vyšší produktivitu díky integraci s kalendářovými záznamy, a lepší zabezpečení díky antivirové ochraně a archivaci pošty.

Článek ze dne 9. listopadu 2022 - středa

Další články od GFI Software

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect

IT aministrátoři preferují model integrovaného řešení kyberbezpečnosti

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2020

Firewall a VPN server Kerio Control naplňuje komplexní potřeby SMB společností

Aktuální výzvy v oblasti firemní IT bezpečnosti

Kombinované útoky stále více ohrožují firemní IT infrastrukturu

Nové metody pro spam a phishing - jak se bránit!

Tematicky zaměřené sady bezpečnostních produktů GFI Unlimited Solution Sets

České firmy posilují konektivitu a zabezpečení firemní sítě

Patch management jako silný nástroj k zajištění kyberbezpečnosti home office

Vícevrstvá ochrana elektronické pošty minimalizuje rizika kybernetických útoků

GFI MailSecurity jako SaaS řešení pro bezpečný e-mail

Nárůst práce z home office zvyšuje nároky na HelpDesk

Investice do nových technologií na podporu home office plánuje stále více firem

Efektivní zákaznická podpora s GFI HelpDesk

Kerio Control zlepšuje výkon a kontrolu správy firemních sítí

Soukromý PC při práci z home office představuje největší riziko pro firemní síť

Ocenění obchodních partnerů GFI Software

Komplexní řešení IT bezpečnosti a spolupráce pro SMB firmy

Funkční a bezpečné VPN sítě pro home office s podporou Kerio Control

Snadná migrace elektronické pošty do Office 365 s GFI Archiver

Management home office pracovišť s podporou VPN na 3 měsíce zdarma

GFI Archiver 15.0 s vylepšenou podporou mobilního přístupu a novým uživatelským rozhraním

Počet softwarových zranitelností roste již třetí rok za sebou

Inovace Exinda Management Center šetří čas IT administrátorů

Aktualizovaný GFI LanGuard poskytuje dokonalý přehled o stavu firemní sítě