logo GFI Software

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

Podle dotazování mezi globálními partnery a zákazníky společnosti GFI Software má většina SMB firem maximálně jednoho odborníka na kyberbezpečnost, a mnoho z nich ani jednoho. Přitom většina kybernetických útoků na ně využívá značného počtu zranitelností obsažených v neaktualizovaných systémech a aplikacích.

"Pro SMB firmy již kybernetická bezpečnost není volbou, ale nutností. Vzhledem ke svým finančním možnostem ale mají k dispozici v lepším případě jednočlenný tým, v tom horším žádný. Takto se k nim může snadno dostat malware, phishingové e-maily, ransomware, DDoS útoky či útoky typu man-in-the middle. I když většina našich zákazníků preferuje interní personál, je vidět zřetelný růst zájmu o outsourcing IT bezpečnosti u profesionálních MSP poskytovatelů, když již polovina využívá alespoň částečně nějakou MSP službu. V GFI tento trend pozorně sledujeme a nabízíme našim partnerům MSP verze našich produktů včetně GFI LanGuard MSP, Kerio Connect MSP či Kerio Control MSP," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Pouze 31 % dotázaných odpovědělo, že SMB firmy jsou dobře připraveny na případný kybernetický útok. 47 % z nich spoléhá pouze na interní personál a 6 % dokonce neřeší IT bezpečnost vůbec.

SMB firmy se přitom mohou stát obětí útoků minimálně se stejnou pravděpodobností jako velké firmy, a to právě kvůli své slabé obraně.

"Možná by nebylo od věci, kdyby vedení organizací a firem informovalo zaměstnance o úrovni vlastní kybernetické bezpečnosti. No nebylo by krásné se ve firemním newsleteru dočíst, že v naší organizaci se o kybernetickou bezpečnost stará NIKDO a nebo že, pokud jde o kyber útoky, je naše organizace připravena NĚJAK? Možná, že kdyby to věděli, část zaměstnanců by si začala hledat nové místo. Proč? Protože 60 % až 70 % firem, které v důsledku kybernetického útoku prodělají významnou ztrátu dat, zkrachuje do jednoho roku od napadení," doplňuje Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS.

Typickou malou firmou jsou třeba provozovatelé dnes populárních bister či kaváren o pár zaměstnancích. V zájmu vyšší produktivity a vstřícnosti k zákazníkům si např. pořídí online objednávání přes mobilní telefon, který se ale může stát předmětem kybernetického útoku s cílem zneužít platební údaje o zákaznících.

Ve finále pak dojde k okradení zákazníků, ztrátě důvěry a často ukončení podnikání - a to jen proto, že nepovažovali IT bezpečnost za důležitou a neměli nikoho, kdo by se jim o ni staral.

Výsledky dotazování mezi partnery a zákazníky GFI Software:

Další články k tématům - DDoS - kyberbezpečnost - malware - MSP - phishing - ransomware - SMB - Jozef Kačala - Aleš Hok

Článek GFI Software ze dne pondělí 15. ledna 2024

Další články od GFI Software

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení