logo GFI Software

Phishingové e-maily jsou dlouhodobě nejvíce využívaným vektorem kybernetických útoků

Krádeže přístupových údajů a podvržené e-maily (BEC/Spear Phishing), které dokáží oklamat firemní uživatele celou řadou podvodných informací včetně nezaplacených faktur, vymyšlených dluhů či neexistujících zásilek, mají podle dotazování mezi prodejci řešení GFI Software na českém a slovenském trhu největší potenciál způsobit finanční škody.

"Z pohledu hackerů jsou phishingové e-maily bohužel také finančně velmi úspěšným nástrojem. Musíme počítat s variantou, že uživatelé ve firmách nebudou asi nikdy zcela imunní proti metodám sociálního inženýrství, a proto je potřeba s pomocí technických prostředků typu filtrování elektronické pošty na mailserveru redukovat počet phishingových e-mailů na minimum. Toto minimum ale stále znamená, že je potřeba vzít v úvahu, že nějaké phishingové emaily projdou přes ochranu, ať už kvůli chybějícím pravidlům, nebo lidskou chybou. A že pokud se tak stane, musíme být na to připraveni," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Firmy se stále častěji setkávají s tím, že propracované phishingové kampaně stojí za krádežemi přístupových údajů, které vedou k napadení jejich systémů a posléze k ransomwarovému útoku. BEC kampaně zase využívají mimo jiné deepfake hlasových technologií k zadávání platebních příkazů na účet kybernetických útočníků.

Proto je důležité věnovat pozornost zejména rostoucímu počtu phishingových e-mailů, stále častěji využívajících obsahu generovaného pomocí AI, a sofistikovaných metod sociálního inženýrství.

Klíčová zjištění průzkumu GFI Software

GFI MailEssentials - chraňte se před malwarem a otravným spamem

GFI MailEssentials je řešení ochrany firemních e-mailů, které obsahuje vedle antivirových a anstispamových také antiphishingové filtry blokující e-maily s podezřelými odkazy a obsahem, čímž snižují pravděpodobnost rizikového chování uživatelů.

MailEssentials je jedním z produktů, který nedávno integroval doplněk CoPilot postavený na umělé inteligenci (AI) pro automatické vytváření vlastních pravidel pro filtrování, která reflektují zázemí společnosti a možná data, která by mohla uniknout.

CoPilot se bude specializovat hlavně na ochranu proti únikům dat (DLP) s ohledem na možnost, že některý phishingový útok (ať už přes email, SMS nebo telefonní hovor) bude úspěšný a zaměstnanec neúmyslně pošle nežádoucí údaje útočníkovi.

Článek GFI Software ze dne středa 26. června 2024

Další články od GFI Software

Phishingové e-maily jsou dlouhodobě nejvíce využívaným vektorem kybernetických útoků

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty