logo GFI Software

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Podle dotazování průzkumu mezi zákazníky a partnery konference ZEBRA Cyber Roadshow 2023 růst počtu zranitelností registrují tři čtvrtiny českých IT správců. Proto řada z nich uvažuje o skenování zranitelností a instalaci softwarových záplat nabízených poskytovateli MSP služeb.

"V GFI Software s uvědomujeme, že ochrana před softwarovými zranitelnostmi se dnes stává jednou z klíčových bezpečnostních priorit. Nejvíce jsou ohroženy SMB firmy, které si z důvodu nedostatku finančních či personálních zdrojů nemohou dovolit špičkové nástroje. Proto jsme připravili řešení GFI LanGuard ve verzi MSP, které umožňuje našim partnerům nabízet zákazníkům služby skenování zranitelností typu pay-per-scan za velmi výhodných podmínek a při zachování maximální úrovně bezpečnosti," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Rostoucí množství kybernetických útoků dnes využívá kombinace více vektorů, typicky elektronickou poštu, kompromitované webové stránky, neaktualizované systémy atd. Organizace se proto snaží chránit vícevrstvou ochranou zahrnující zabezpečení podnikových sítí, zálohování či aktualizace softwarových systémů.

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu softwarových systémů a s tím souvisejícími zranitelnostmi podniky potřebují robustní řešení patch managementu, které si ale zejména SMB firmy často nemohou dovolit.

K nejzajímavějším zjištěním patří:

Dotazování bylo provedeno v říjnu 2023 v rámci sérii konferencí ZEBRA Cyber Roadshow 2023.

GFI LanGuard MSP

GFI LanGuard je řešení s celou řadou bezpečnostních funkcí včetně hodnocení zranitelností, identifikace chybějících aktualizací, instalací potřebných záplat, softwarového a hardwarového auditu a celkového auditu kybernetického zabezpečení.

GFI LanGuard MSP dokáže také sloužit jako nákladově velmi efektivní nástroj monitoringu, neboť poskytovatelé získávájí díky skenování zákaznických IT infrastruktur velké množství aktuálních informací.

MSP verze nabízí několik různých licenčních možností počínaje 25 síťovými skeny, přičemž v ceně licence je vždy daný počet skenování včetně instalace záplat, generování reportů a další funkcí.

GFI LanGuard MSP tak rozšiřuje stávající nabídku MSP řešení GFI Software, kam již patří např. Kerio Connect MSP či Kerio Control MSP.

Článek GFI Software ze dne úterý 21. listopadu 2023

Další články od GFI Software

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect