logo GFI Software

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Komplikovanější IT infrastruktura a složitější konfigurace firemních sítí vytvářejí tlak na IT pracovníky, kteří tak čelí stále více rozptylujícímu prostředí. Nejčastější příčinou je podle GFI Software velké množství výstrah, což v konečném důsledku vede ke zbytečnému plýtvání zdroji, bezpečnostním rizikům či ztrátě produktivity.

"V naší společnosti se snažíme minimalizovat negativní důsledky rozptýlené pozornosti nabídkou vylepšených bezpečnostních nástrojů. Např. do řešení GFI MailEssentials byly přidána funkce postavená na AI umožňující ochranu proti úniku dat (Data Leakage Prevention - DLP). GFI ClearView zase poskytuje přesný přehled o provozu v síti a dokáže tak pomoci např. se stínovým IT. A GFI LanGuard dokáže skenovat i zařízení mimo firemní síť, poskytuje kompletní audit zařízení a softwaru, a případně umí odinstalovat nežádoucí aplikace," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Rozptýlená pozornost snadno vede k chybám - např. chybějící aktualizace v neznámé aplikaci může způsobit zranitelnost firemní sítě, přetížení notifikacemi zase vede k přehlédnutí kritických výstrah, opakovanému zadávání stejných hesel nebo k reakci na falešnou výstrahu.

Stále častější je dnes také přeceňování schopností generativní AI a přesnosti automatizačních nástrojů. 38 % dotázaných partnerů GFI Software uvedlo, že v důsledku těchto chyb došlo ke zbytečnému plýtvání zdroji, 27 % zažilo únik citlivých dat, dalších 14 % ztrátu kontroly nad účtem a 14 % pak ztrátu produktivity.

Hlavní příčiny rozptýlené pozornosti IT pracovníků podle GFI Software

Přílišná závislost na automatizovaných nástrojích

řílišná závislost na automatizovaných nástrojích, jako jsou generativní AI, automatizované odpovědi, automatizované úkoly apod., které snižují ostražitost a vytvářejí falešný pocit bezpečí.

Podle jednoho z průzkumů má 31 % podniků alespoň jednu automatizovanou funkci. U nás přiznává rozptýlení z automatizace jen 3 % lokálních pracovníků.

Příliš komplikované konfigurace a procesy

Příliš komplikované konfigurace a procesy lze potkat typicky v oblasti CRM, konfigurace sítí a v projektovém managementu. Podle některých odhadů není nakonfigurováno správně 90 % aplikací.

Podobné problémy v našich končinách přiznává 31 % lokálních partnerů.

Přetížení informacemi či výstrahami

Přetížení informacemi či výstrahami generovanými v rámci workflow, spolupráce v rámci pracovní skupiny, a osobního života. Podle globálního průzkumu dostává každý IT pracovník v průměru 63 notifikací denně a s příliš mnoha výstrahami se potýká 69 % lokálních IT adminů.

Stínové IT

Stínové IT s neznámými, nechtěnými či nespravovanými zařízeními, softwarem či službami - např. zařízení BYOD s osobními aplikacemi, starší a nepoužívané aplikace, a pracovní stanice s vlastními aplikacemi, ať již povolenými či nepovolenými.

Odhaduje se, že zaměstnanci mohu mít nad rámec firemní infrastruktury naistalováno i více než stovku vlastních aplikací. Se stínovým IT se u nás potýká 56 % IT pracovníků.

Článek GFI Software ze dne pondělí 3. června 2024

Další články od GFI Software

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení