logo

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Certifikace dle ISO 27001 přináší poskytovatelům IT služeb zejména celou řadu zajímavých výhod včetně zvýšené úrovně kybernetické bezpečnosti, vyšší reputace u obchodních partnerů či splnění požadavků v rámci výběrových řízení.

Podle GFI Software stále více poskytovatelů IT řešení a služeb zvažuje certifikaci dle ISO 27001 - uznávaný standard pro správu informační bezpečnosti. Pravděpodobně jednou z důležitých motivací jsou i nedávné supply chain útoky.

"Standard ISO 27001 definuje, jak by podniky měly řídit rizika spojená s hrozbami informační bezpečnosti, a to na úrovni procesů lidí a technologií. Důvodem jeho vzniku byly obavy z rostoucího počtu incidentů typu krádeží dat, zcizení identity, zašifrování dat, kybernetických útoků apod. Dnes představuje zlatý standard poskytující všeobecně uznávané postupy a best practices v řízení informační bezpečnosti," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Z dotazování mezi svými lokálními partnery firma GFI také zjistila, že v České republice a na Slovensku je podpora ISO 27001 nižší než v celém regionu EMEA, když jen 14% tento standard má nebo ho plánuje.

Výsledky dotazování GFI Software:

Společnost GFI Software nabízí zájemcům o certifikaci ISO 27001 nejen poradenství, ale také řešení GFI LanGuard a Kerio Control pokrývající většinu domén nutných ke splnění požadavků na certifikaci.

GFI LanGuard vyniká v oblastech provozní bezpečnosti, splnění regulačních požadavků a rovněž při správě incidentů.

Kerio Control např. poskytuje silné nástroje pro správu incidentů, zabezpečení komunikace a řízení přístupu.

Další články k tématům - certifikace - EMEA - incident - ISO 27001 - kyberbezpečnost - MSP - Jozef Kačala

Článek ze dne 29. srpna 2022 - pondělí

Další články od GFI Software

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect

IT aministrátoři preferují model integrovaného řešení kyberbezpečnosti

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2020

Firewall a VPN server Kerio Control naplňuje komplexní potřeby SMB společností

Aktuální výzvy v oblasti firemní IT bezpečnosti

Kombinované útoky stále více ohrožují firemní IT infrastrukturu

Nové metody pro spam a phishing - jak se bránit!

Tematicky zaměřené sady bezpečnostních produktů GFI Unlimited Solution Sets

České firmy posilují konektivitu a zabezpečení firemní sítě

Patch management jako silný nástroj k zajištění kyberbezpečnosti home office

Vícevrstvá ochrana elektronické pošty minimalizuje rizika kybernetických útoků

GFI MailSecurity jako SaaS řešení pro bezpečný e-mail

Nárůst práce z home office zvyšuje nároky na HelpDesk

Investice do nových technologií na podporu home office plánuje stále více firem

Efektivní zákaznická podpora s GFI HelpDesk

Kerio Control zlepšuje výkon a kontrolu správy firemních sítí

Soukromý PC při práci z home office představuje největší riziko pro firemní síť

Ocenění obchodních partnerů GFI Software

Komplexní řešení IT bezpečnosti a spolupráce pro SMB firmy

Funkční a bezpečné VPN sítě pro home office s podporou Kerio Control

Snadná migrace elektronické pošty do Office 365 s GFI Archiver

Management home office pracovišť s podporou VPN na 3 měsíce zdarma

GFI Archiver 15.0 s vylepšenou podporou mobilního přístupu a novým uživatelským rozhraním

Počet softwarových zranitelností roste již třetí rok za sebou

Inovace Exinda Management Center šetří čas IT administrátorů

Aktualizovaný GFI LanGuard poskytuje dokonalý přehled o stavu firemní sítě

Exinda Network Orchestrator 8064 pro efektivní řízení síťového provozu datacentra

Efektivní archivace firemní elektronické pošty

IoT zařízení ve firemní síti představují značné bezpečnostní riziko

Lepší provoz firemní sítě s řešením Exinda Network Orchestrator