logo GFI Software

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Certifikace dle ISO 27001 přináší poskytovatelům IT služeb zejména celou řadu zajímavých výhod včetně zvýšené úrovně kybernetické bezpečnosti, vyšší reputace u obchodních partnerů či splnění požadavků v rámci výběrových řízení.

Podle GFI Software stále více poskytovatelů IT řešení a služeb zvažuje certifikaci dle ISO 27001 - uznávaný standard pro správu informační bezpečnosti. Pravděpodobně jednou z důležitých motivací jsou i nedávné supply chain útoky.

"Standard ISO 27001 definuje, jak by podniky měly řídit rizika spojená s hrozbami informační bezpečnosti, a to na úrovni procesů lidí a technologií. Důvodem jeho vzniku byly obavy z rostoucího počtu incidentů typu krádeží dat, zcizení identity, zašifrování dat, kybernetických útoků apod. Dnes představuje zlatý standard poskytující všeobecně uznávané postupy a best practices v řízení informační bezpečnosti," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Z dotazování mezi svými lokálními partnery firma GFI také zjistila, že v České republice a na Slovensku je podpora ISO 27001 nižší než v celém regionu EMEA, když jen 14% tento standard má nebo ho plánuje.

Výsledky dotazování GFI Software:

Společnost GFI Software nabízí zájemcům o certifikaci ISO 27001 nejen poradenství, ale také řešení GFI LanGuard a Kerio Control pokrývající většinu domén nutných ke splnění požadavků na certifikaci.

GFI LanGuard vyniká v oblastech provozní bezpečnosti, splnění regulačních požadavků a rovněž při správě incidentů.

Kerio Control např. poskytuje silné nástroje pro správu incidentů, zabezpečení komunikace a řízení přístupu.

Další články k tématům - certifikace - EMEA - incident - ISO 27001 - kyberbezpečnost - MSP - Jozef Kačala

Článek GFI Software ze dne pondělí 29. srpna 2022

Další články od GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect

IT aministrátoři preferují model integrovaného řešení kyberbezpečnosti