logo GFI Software

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Hlavním cílem směrnice NIS2 je unifikace a harmonizace kybernetické bezpečnosti napříč celou Evropou a vytvoření jednotného přístupu ke kybernetickým hrozbám pro důležité sektory. Podle odhadů se v rámci celé EU dotkne zhruba 160000 subjektů, její implementace v ČR bude vyžadována již od října 2024.

Směrnice NIS2 je zaměřena na posílení IT bezpečnosti evropských organizací kritické infrastruktury - energetika, zdravotnická zařízení, dopravní infrastruktura, finanční organizace, výroba apod., a to nejen na finální dodavatele, ale také na všechny subjekty v jejich dodavatelském řetězci.

Cílem je eliminovat či alespoň minimalizovat následky útoků na kritickou či důležitou infrastrukturu, jako byl např. v roce 2022 útok na dodavatele paliv v Německu.

"Podle dotazování mezi našimi českými a slovenskými partnery 65% potvrdilo, že oni či jejich zákazníci spadají do skupiny podniků, na které se bude evropská směrnice NIS2 vztahovat. Při podobném dotazování v regionu EMEA toto potvrdilo dokonce 74% dotázaných partnerů GFI. Aby se organizace vyhnuli horečnatým přípravám na poslední chvíli jako v případě implementace GDPR, je dobré začít s přípravami již nyní. To znamená zjistit, zda spadají do skupiny dotčených firem, jaké nároky jsou vyžadovány, a s pomocí jakých nástrojů je mohou splnit," říká Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software.

Jedním z nástrojů je GFI LanGuard pokrývající některé důležité požadavky NIS2, jako je např. auditování a reportování sítě, v rámci které dokáže rozpoznat všechna zařízení v síti a využívaný software, hodnotit zranitelnosti a distribuovat záplaty.

GFI LanGuard se zaměřuje na patch management a zjišťování zranitelností. Ten je schopen např. pomoci při identifikaci hrozeb, inspekci serverů, identifikaci instalovaných operačních systémů, kontrole aktualizací OS a softwaru třetích stran, vyhledávání bodů s neautorizovaným přístupem apod.

Navíc, součástí nově uvedené cloudové platformy GFI AppManager je funkce GFI RADAR, která umí shromažďovat údaje i z ostatních nástrojů (GFI MailEssentials, Kerio Control, Kerio Connect atd.) a tím napomoci splnění požadavků připravované směrnice NIS2 včetně zajištění ochrany, monitoringu a reportování.

GFI AppManager poskytuje MSP a resellerům v rámci partnerské sítě GFI unikátní řešení pro správu komunikačních, bezpečnostních a síťových nástrojů z jednoho centrálního panelu.

MSP poskytovatelé pak mohou nově využít jedno rozhraní pro všechny své zákazníky a řešení, které zefektivní správu infrastruktur jejich zákazníků.

Článek GFI Software ze dne pondělí 29. května 2023

Další články od GFI Software

Phishingové e-maily jsou dlouhodobě nejvíce využívaným vektorem kybernetických útoků

Rozptýlená pozornost IT pracovníků vede snadno k chybám

Rizika opakovaného použití stejných přihlašovacích hesel

Integrace CoPilot do produktů GFI Software

Nárůst počtu zranitelností v neaktualizovaných systémech a aplikacích

Klíčová opatření reaktivní ochrany při kybernetickém útoku

Archivace elektronické pošty s podporou fulltextového vyhledávání

Využití AI k rozvoji IT bezpečnosti pohledem českých firem

GFI Kerio Control pomáhá při výuce IT bezpečnosti středoškoláků

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době pro SMB firmy nutností

GFI AppManager je k dispozici v ostré verzi

Ochrana před zranitelnostmi jako služba je v popředí zájmu poskytovatelů IT bezpečnosti

Flexibilní firemní komunikace na cloudové platformě Kerio

Vzdálené skenování zranitelností u zákazníků

GenAI v produktech GFI software

GFI Kerio Control v praktické IT výuce studentů

Skenování zákaznických IT infrastruktur s GFI LanGuard pro MSP

Bezpečnostní audit IT se vyplatí i malým firmám

Kybernetická bezpečnost pod vlivem využívání umělé inteligence

NIS2 přináší nové nároky na IT bezpečnost pro organizace i poskytovatele služeb

Antivir na poštovním serveru je nejúčinnější ochranou před e-mailovými útoky

Komplexní správa firemních sítí s novým řešením GFI ClearView

Nárůst zranitelností vyžaduje použití automatizace nástrojů pro patch management

GFI AppManager zajistí komplexní správu IT řešení pro MSP poskytovatele

Zavedení 2FA přináší paradoxně nová rizika v podobě spamu

Elektronická pošta je hlavním vektorem kybernetických útoků

Nová verze GFI Exinda NetworkOrchestrator posiluje ochranu proti útokům

Další inovace GFI KerioConnect pro týmovou spolupráci SMB firem

Problémy s fungováním firemních aplikací často způsobuje neefektivní řízení sítí

Intenzivní emailová komunikace s podporou GFI KerioConnect

Certifikace informační bezpečnosti se stává konkurenční výhodou firem

SaaS GFI Kerio Control pro MSP poskytovatele

Kerio Connect s podporu téměř neomezeného počtu uživatelů elektronické pošty

Výhody certifikace ISO 27001 pro MSP

Bezpečnostní audit se zaměřením na patch management a zjišťování zranitelností

VPN je nejúčinnější ochranou firemní sítě při práci z domova

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2021

Archivaci elektronické pošty SVKHK zajišťuje GFI Archiver

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty