logo N-able

Význam automatizace u IT správců rychle roste

Podle dotazování průzkumu mezi zákazníky a partnery konference ZEBRA Cyber Roadshow 2023 respondenti ohodnotili důležitost automatizace IT v průměru hodnotou 7,3 na 10bodové stupnici. Z konkrétních činností vnímají IT správci největší potenciál automatizace v oblasti patch managementu.

"Když většina z nás v IT začínala, byl nesmírně drahý hardware a práce IT administrátora relativně levná. Dnes lze hardware pořídit za rozumné náklady a práce je naopak drahá a s příchodem směrnice NIS2 bude ještě dražší, přičemž dostupnost IT správců na trhu bude ještě horší. Za této situace je automatizace jedním z klíčových nástrojů ke zvýšení produktivity a udržení vysoké míry IT bezpečnosti u zákazníků," řekl na konferenci ZEBRA Cyber Roadshow 2023 Martin Haller, CEO ve společnosti PATRON-IT, která je jedním z partnerů ZEBRA SYSTEMS pro řešení N-able.

Většina organizací a MSP poskytovatelů dnes potřebuje zvládnout neustále se rozšiřující agendu jak k zajištění IT bezpečnosti své či svých zákazníků, tak ke splnění současných či budoucích zákonných požadavků.

Automatizaci vnímají hlavně jako prostředek k uvolnění pracovních kapacity svých IT administrátorů a ke zvýšení jejich schopnosti rychle reagovat na incidenty a řešit závažné případy - na úkor rutinních činností.

Nejzajímavější zjištění z průzkumu:

Automation Cookbook - skripty administrátorů pro automatizaci v aplikacích N-able

Automation Cookbook obsahuje aktuálně více než 800 specifických skriptů, přičemž neustále vznikají další. Automatizační skripty pomáhají dodavatelům řízených služeb s úkoly jako monitoring, záplatování či integrace produktů - rychle, efektivně, bez negativních následků na každodenní práci a při zajištění hladkého a bezpečného fungování zákaznických IT infrastruktur.

Se souborem skriptů připraveným speciálně na portfolio řešení N-able získávají poskytovatelé MSP služeb možnost automatizovat a zlepšovat dodávky svých služeb a zvyšovat přidanou hodnotu poskytovanou zákazníkům.

Článek N-able ze dne středa 1. listopadu 2023

Další články od N-able

N-able MDR je dostupný českým MSP poskytovatelům

Výpadky IT motivují firmy k přechodu na MSP služy

Očekávané trendy roku 2024 v oblasti řízených služeb

N-able MDR nastavuje nový standard kybernetické bezpečnosti

MSP trendy 2023 - ochrana koncových bodů, automatizace a produktivita administrátorů

Správa potenciálních oblastí útoku rozšiřuje funkce N-able EDR

Význam automatizace u IT správců rychle roste

TOP skripty administrátorů pro automatizaci v aplikacích N-able

N-able je podle CRN Annual Report Card Awards 2023 lídrem na trhu RMM

Centralizace správy IT zvyšuje produktivitu administrátorů

N-able DNS Filtering jako samostatný nástroj

Inteligentní obnova dat v prostředí Microsoft Azure pomocí N-able Cove Data Protection

Čeští poskytovatelé preferují MSP služby IT bezpečnosti

Komplexní EDR platformy nahrazují antivirové nástroje

Managed EDR podporuje MSP partnery N-able

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

Poptávka po správě a monitoringu zákaznické IT infrastruktury stále roste

Prestižní ocenění ARC Awards RMM platformy N-able pro MSP

Platforma Cloud User Hub poskytuje jedno rozhraní pro poskytovatele cloudových služeb Microsoftu

Automatizace v RMM řešení pomáhá MSP vyrovnat se s aktuálními nároky na produktivitu

Vzdálená správa a monitoring s platformou N-able N-sight RMM

Integrované nástroje N-able pro řízení služeb pomáhají IT administrátorům

MSP nástroje pro automatizovaný patch management

Automatizace patch managementu a zálohování motivuje IT poskytovatele k přechodu na MSP

Navyšování IT rozpočtů firem představuje pro MSP poskytovatele zajímavou příležitost

Proaktivní IT bezpečnost s novým nástrojem N-able DNS Filtering

Tradiční poskytovatelé kybernetické bezpečnosti přecházejí na MSP model

Podnikový e-mail s dokonalou ochranou N-able Mail Assure

MSP poskytovatelé rozšiřují svou nabídku o služby kybernetické bezpečnosti

Ochrana koncových bodů vzdálených pracovníků

Dodržování pravidel pro správu hesel posiluje kyberbezpečnost firem

Eliminujte rizika mobilních hrozeb při využití osobních zařízení k práci

Slabá hesla jsou jedním z hlavních bezpečnostních problémů SMB firem

Praktické zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Efektivní MSP řešení bezpečnosti zákaznické IT infrastruktury

Migrace na RMM řešení přináší zákazníkům řadu výhod

Automatizační skripty pro portfolio řešení SolarWinds MSP pomáhají poskytovatelům IT služeb

Integrace cloudových řešení Cisco Meraki do platformy N-central SolarWinds

Ochrana koncových bodů v řešení SolarWinds RMM

Dopady pandemie COVID-19 odhalují klíčovou hodnotu MSP firem pro podnikový sektor

Jednotná správa a ochrana zákaznických zařízení pro MSP uživatele

Podíl obratu prodejců z řízených IT služeb roste

Otevření přílohy v phishingovém e-mailu je rizikem nákazy pro celou firemní síť

Zákazníci preferují proaktivní přístup k provozu firemní IT infrastruktury