logo N-able

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Jednou z hlavních motivací přechodu na řízené služby je automatizace rutinních činností, která poskytovatelům IT bezpečnosti přináší hlavně vyšší produktivitu a úroveň poskytovaných služeb spolu s rychlejší reakcí na bezpečnostní incidenty.

Podle lednového průzkumu mezi partnery společnosti ZEBRA SYSTEMS, která je distributorem řešení N-able v ČR, na Slovensku a v jihovýchodní Evropě, již 39% jejích prodejců nabízí služby MSP (Managed Service Provider) či MSSP (Managed Security Service Provider).

"Setkáváme se se stále větším zájmem našich partnerů o nástroje řízené správy a bezpečnosti, které jim umožňují poskytovat služby více zákazníkům, s lepší profitabilitou a na vyšší úrovní bezpečnosti. Dobrou zprávou je, že portfolio řešení N-able kontinuálně posiluje automatizační funkce ve svých nástrojích, a to nejen v oblasti správy a monitorigu, ale aktuálně také např. oblasti v patch managementu či ochraně koncových bodů," říká Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.

I když stále nejvíce poskytovatelů IT nabízí klasické dodávky hardwaru, softwaru a tradičních služeb postavených na break-fix modelu, více než polovina nabízí alespoň částečně proaktivní správu a téměř 40% již poskytuje řízené služby (MSP) či řízené služby bezpečnosti (MSSP).

K tomu přispívá i rozšiřující se nabídka současných RMM platforem, které pokrývají komplexní nároky koncových zákazníků, od správy a monitoringu zařízení až po zálohování, patch management a další prvky IT bezpečnosti.

"Automatizace je klíčem k úspěchu našeho podnikání. Využíváme monitorovací systém postavený na cloudové platformě N-able N-sight RMM s vlastními pokročilými skripty, které společně tvoří ucelený kontrolní nástroj. Systém hlídá veškerou IT infrastrukturu našich zákazníků včetně serverů, stanic, storage, UPS, switchů, routerů, kamer, WiFi AP a detekce neznámých zařízení. Kdyby se to všechno mělo kontrolovat manuálně, kontrola trvala by celé týdny, ale náš monitorovací nástroj to zvládne každých 5 minut," říká Martin Melich, jednatel a spoluzakladatel PATRON-IT.

Nejzajímavější zjištění z průzkumu:

O platformě N-sight RMM

Multi-tenantní vzdálená správa a monitoring systémů Windows, Linux a Apple:

MSP Manager - integrované řešení obchodní správy:

Take Control - řešení vzdálené podpory:

MSP poskytovatelé tak mají přesně to, co potřebují k dosažení další úrovně v oblasti poskytování MSP služeb.

Článek N-able ze dne pátek 27. ledna 2023

Další články od N-able

Cloudové služby Microsoftu s centrální správou N-able Cloud Commander

N-able MDR je dostupný českým MSP poskytovatelům

Výpadky IT motivují firmy k přechodu na MSP služy

Očekávané trendy roku 2024 v oblasti řízených služeb

N-able MDR nastavuje nový standard kybernetické bezpečnosti

MSP trendy 2023 - ochrana koncových bodů, automatizace a produktivita administrátorů

Správa potenciálních oblastí útoku rozšiřuje funkce N-able EDR

Význam automatizace u IT správců rychle roste

TOP skripty administrátorů pro automatizaci v aplikacích N-able

N-able je podle CRN Annual Report Card Awards 2023 lídrem na trhu RMM

Centralizace správy IT zvyšuje produktivitu administrátorů

N-able DNS Filtering jako samostatný nástroj

Inteligentní obnova dat v prostředí Microsoft Azure pomocí N-able Cove Data Protection

Čeští poskytovatelé preferují MSP služby IT bezpečnosti

Komplexní EDR platformy nahrazují antivirové nástroje

Managed EDR podporuje MSP partnery N-able

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

Poptávka po správě a monitoringu zákaznické IT infrastruktury stále roste

Prestižní ocenění ARC Awards RMM platformy N-able pro MSP

Platforma Cloud User Hub poskytuje jedno rozhraní pro poskytovatele cloudových služeb Microsoftu

Automatizace v RMM řešení pomáhá MSP vyrovnat se s aktuálními nároky na produktivitu

Vzdálená správa a monitoring s platformou N-able N-sight RMM

Integrované nástroje N-able pro řízení služeb pomáhají IT administrátorům

MSP nástroje pro automatizovaný patch management

Automatizace patch managementu a zálohování motivuje IT poskytovatele k přechodu na MSP

Navyšování IT rozpočtů firem představuje pro MSP poskytovatele zajímavou příležitost

Proaktivní IT bezpečnost s novým nástrojem N-able DNS Filtering

Tradiční poskytovatelé kybernetické bezpečnosti přecházejí na MSP model

Podnikový e-mail s dokonalou ochranou N-able Mail Assure

MSP poskytovatelé rozšiřují svou nabídku o služby kybernetické bezpečnosti

Ochrana koncových bodů vzdálených pracovníků

Dodržování pravidel pro správu hesel posiluje kyberbezpečnost firem

Eliminujte rizika mobilních hrozeb při využití osobních zařízení k práci

Slabá hesla jsou jedním z hlavních bezpečnostních problémů SMB firem

Praktické zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Efektivní MSP řešení bezpečnosti zákaznické IT infrastruktury

Migrace na RMM řešení přináší zákazníkům řadu výhod

Automatizační skripty pro portfolio řešení SolarWinds MSP pomáhají poskytovatelům IT služeb

Integrace cloudových řešení Cisco Meraki do platformy N-central SolarWinds

Ochrana koncových bodů v řešení SolarWinds RMM

Dopady pandemie COVID-19 odhalují klíčovou hodnotu MSP firem pro podnikový sektor

Jednotná správa a ochrana zákaznických zařízení pro MSP uživatele

Podíl obratu prodejců z řízených IT služeb roste

Otevření přílohy v phishingovém e-mailu je rizikem nákazy pro celou firemní síť

Zákazníci preferují proaktivní přístup k provozu firemní IT infrastruktury