logo

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Poptávku po MSP službách zásadně ovlivní nejnovější trendy kyberútoků, včetně vylepšených vyděračských taktik, malwarových technik a nových cest k napadání firemních systémů. Od poskytovatelů IT a řízených služeb to bude vyžadovat posílení aktuální nabídky služeb tak, aby vyšly vstříc poptávce zákazníků v oblasti IT bezpečnosti.

"Poskytování řízených služeb dnes již není o samotných dodávkách vzdálené správy, ale vyžaduje další vrstvy IT bezpečnosti. Stále důležitější součástí schopnosti MSP dodavatelů ochránit své klienty je využívání ucelených MSP nástrojů s integrovanými funkcemi kybernetické bezpečnosti, které si dokáží poradit se všemi způsoby kybernetického napadení," říká Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.

Kybernetičtí útočníci neustále vylepšují strategie a techniky, jak obelstít existující obranu podniků a organizací a získat přístup k datům, které mohou zpeněžit. Nejenže vylepšují jednotlivé metody útoků, ale také je vzájemně kombinují do komplexních, vícefázových útoků.

Hlavní trendy kybernetických rizik podle společnosti N-able:

Podmínkou úspěšné obrany proti takovýmto napadením je existence vícevrstvého zabezpečení.

Další články k tématům - antivir - GDPR - kyberbezpečnost - malware - MSP - ransomware - RDP - šifrování - trendy - Ondřej Šabata

Článek ze dne 23. dubna 2021 - pátek

Další články od N-able