logo N-able

Rychlý rozvoj segmentu MSSP nástrojů kybernetické bezpečnosti

Podle dotazování mezi prodejci řešení N-able na českém a slovenském trhu je dnes hlavní výzvou pro IT administrátory udržet krok s nejnovějšími technologiemi. Aktuálně využívají převážně MSP nástroje pro vzdálenou správu a monitoring či backup, ale musejí se začít adaptovat na rychle se rozvíjející segment MSSP nástrojů pro poskytování služeb kybernetické bezpečnosti.

"I když podle našeho průzkumu využívá prioritně MSSP nástroje pro poskytování služeb kybernetické bezpečnosti pouze 6 % dotázaných, jedná se o velmi dynamický a rychle rostoucí segment. To může některým MSP poskytovatelům činit potíže, protože to pro jejich IT administrátory znamená udržet krok s novými a často velmi komplexními technologiemi. Proto jsme svědky rostoucího zájmu o služby typu N-able MDR, které s využitím externího SOC týmu umožňují i menším MSP poskytovatelům nabízet komplexní služby schopné čelit nejnovějším hrozbám," říká Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.

V současné době jsme svědky dramatického tempa rozvoje nových technologií, jako je např. umělá inteligence (AI). Jejich využívání kybernetickými útočníky nutí poskytovatele řízených služeb (MSP) reagovat a přidávat nejmodernější MSSP nástroje k efektivní ochraně svých zákazníků.

Nicméně zájem učit se nové technologie je až na třetím místě požadavků po IT administrátorech, jejich nejvíce ceněnými schopnostmi jsou obecné dovednosti při řešení problémů a dostatečné zkušenosti s kybernetickou bezpečností.

Klíčová zjištění průzkumu mezi prodejci řešení N-able

"Souhlas s průzkumem. Největší výzvou je udržení kroku. Dobrá zpráva je, že i partner typu MSP a MSSP si v tom může trochu ulevit a některé starosti částečně outsourcovat. Typickým příkladem je MDR - služba N-able MDR je již dostupná i českým poskytovatelům," doplňuje Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS.

N-able MDR

Platforma N-able Managed Detection and Response (MDR), která byla představena v lednu 2024, je nyní dostupná také lokálním MSP poskytovatelům, kterým dává do rukou špičkový nástroj pro zabezpečení zákaznických IT infrastruktur.

N-able MDR reprezentuje systém řízeného monitoringu a zabezpečení s využitím nepřetržitě dostupných SOC (Security Operation Center).

N-able MDR - hlavní přínosy řešení

Článek N-able ze dne pátek 21. června 2024

Další články od N-able

Rychlý rozvoj segmentu MSSP nástrojů kybernetické bezpečnosti

Cloudové služby Microsoftu s centrální správou N-able Cloud Commander

N-able MDR je dostupný českým MSP poskytovatelům

Výpadky IT motivují firmy k přechodu na MSP služy

Očekávané trendy roku 2024 v oblasti řízených služeb

N-able MDR nastavuje nový standard kybernetické bezpečnosti

MSP trendy 2023 - ochrana koncových bodů, automatizace a produktivita administrátorů

Správa potenciálních oblastí útoku rozšiřuje funkce N-able EDR

Význam automatizace u IT správců rychle roste

TOP skripty administrátorů pro automatizaci v aplikacích N-able

N-able je podle CRN Annual Report Card Awards 2023 lídrem na trhu RMM

Centralizace správy IT zvyšuje produktivitu administrátorů

N-able DNS Filtering jako samostatný nástroj

Inteligentní obnova dat v prostředí Microsoft Azure pomocí N-able Cove Data Protection

Čeští poskytovatelé preferují MSP služby IT bezpečnosti

Komplexní EDR platformy nahrazují antivirové nástroje

Managed EDR podporuje MSP partnery N-able

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

Poptávka po správě a monitoringu zákaznické IT infrastruktury stále roste

Prestižní ocenění ARC Awards RMM platformy N-able pro MSP

Platforma Cloud User Hub poskytuje jedno rozhraní pro poskytovatele cloudových služeb Microsoftu

Automatizace v RMM řešení pomáhá MSP vyrovnat se s aktuálními nároky na produktivitu

Vzdálená správa a monitoring s platformou N-able N-sight RMM

Integrované nástroje N-able pro řízení služeb pomáhají IT administrátorům

MSP nástroje pro automatizovaný patch management

Automatizace patch managementu a zálohování motivuje IT poskytovatele k přechodu na MSP

Navyšování IT rozpočtů firem představuje pro MSP poskytovatele zajímavou příležitost

Proaktivní IT bezpečnost s novým nástrojem N-able DNS Filtering

Tradiční poskytovatelé kybernetické bezpečnosti přecházejí na MSP model

Podnikový e-mail s dokonalou ochranou N-able Mail Assure

MSP poskytovatelé rozšiřují svou nabídku o služby kybernetické bezpečnosti

Ochrana koncových bodů vzdálených pracovníků

Dodržování pravidel pro správu hesel posiluje kyberbezpečnost firem

Eliminujte rizika mobilních hrozeb při využití osobních zařízení k práci

Slabá hesla jsou jedním z hlavních bezpečnostních problémů SMB firem

Praktické zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Efektivní MSP řešení bezpečnosti zákaznické IT infrastruktury

Migrace na RMM řešení přináší zákazníkům řadu výhod

Automatizační skripty pro portfolio řešení SolarWinds MSP pomáhají poskytovatelům IT služeb

Integrace cloudových řešení Cisco Meraki do platformy N-central SolarWinds

Ochrana koncových bodů v řešení SolarWinds RMM

Dopady pandemie COVID-19 odhalují klíčovou hodnotu MSP firem pro podnikový sektor

Jednotná správa a ochrana zákaznických zařízení pro MSP uživatele

Podíl obratu prodejců z řízených IT služeb roste

Otevření přílohy v phishingovém e-mailu je rizikem nákazy pro celou firemní síť

Zákazníci preferují proaktivní přístup k provozu firemní IT infrastruktury