logo N-able

Centralizace správy IT zvyšuje produktivitu administrátorů

Nárůst počtu uživatelů na jednoho administrátora vytváří stále větší tlak na pracovníky IT a MSP poskytovatelů a co největší automatizaci rutinních činnosti a centralizaci správy IT prostředí - jak z pohledu různých nástrojů, tak více zákazníků.

Podle průzkumu mezi prodejci společnosti ZEBRA SYSTEMS (červen 2023), která je distributorem řešení N-able v ČR, na Slovensku a v jihovýchodní Evropě, většina IT administrátorů dnes tráví svůj pracovní čas především správou stávajících zákazníků či rutinními provozními úkoly.

"Každým rokem se v reakci na potřebu efektivněji čelit kybernetickým hrozbám rozšiřuje spektrum nástrojů nutných k zajištění IT bezpečnosti. Navíc se zvyšuje tlak na IT administrátory, aby ve stejném počtu zvládli více úkolů a více zákazníků, kteří přecházejí na MSP modely. V takovéto situaci jsou ucelené MSP nástroje typu N-able N-sight a N-able N-central, které centralizují nejběžnější úkoly správy, monitoringu a zabezpečení IT infrastruktury, ideální variantou pro velkou část IT poskytovatelů," říká Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.

61 % IT administrátorů se domnívá, že ke zvýšení produktivity a tím i k dalšímu rozšiřování zákaznické základny vede zejména centralizace nástrojů pro správu IT prostředí.

Průzkum rovněž ukázal, že neustále roste počet uživatelů na jednoho administrátora - nyní se jeden IT správce stará v průměru o 75 až 150 uživatelů, přičemž nejsou výjimkou ani administrátoři starající se o více než 300 uživatelů.

Nejzajímavější zjištění z průzkumu:

Článek N-able ze dne úterý 25. července 2023

Další články od N-able

Cloudové služby Microsoftu s centrální správou N-able Cloud Commander

N-able MDR je dostupný českým MSP poskytovatelům

Výpadky IT motivují firmy k přechodu na MSP služy

Očekávané trendy roku 2024 v oblasti řízených služeb

N-able MDR nastavuje nový standard kybernetické bezpečnosti

MSP trendy 2023 - ochrana koncových bodů, automatizace a produktivita administrátorů

Správa potenciálních oblastí útoku rozšiřuje funkce N-able EDR

Význam automatizace u IT správců rychle roste

TOP skripty administrátorů pro automatizaci v aplikacích N-able

N-able je podle CRN Annual Report Card Awards 2023 lídrem na trhu RMM

Centralizace správy IT zvyšuje produktivitu administrátorů

N-able DNS Filtering jako samostatný nástroj

Inteligentní obnova dat v prostředí Microsoft Azure pomocí N-able Cove Data Protection

Čeští poskytovatelé preferují MSP služby IT bezpečnosti

Komplexní EDR platformy nahrazují antivirové nástroje

Managed EDR podporuje MSP partnery N-able

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

Poptávka po správě a monitoringu zákaznické IT infrastruktury stále roste

Prestižní ocenění ARC Awards RMM platformy N-able pro MSP

Platforma Cloud User Hub poskytuje jedno rozhraní pro poskytovatele cloudových služeb Microsoftu

Automatizace v RMM řešení pomáhá MSP vyrovnat se s aktuálními nároky na produktivitu

Vzdálená správa a monitoring s platformou N-able N-sight RMM

Integrované nástroje N-able pro řízení služeb pomáhají IT administrátorům

MSP nástroje pro automatizovaný patch management

Automatizace patch managementu a zálohování motivuje IT poskytovatele k přechodu na MSP

Navyšování IT rozpočtů firem představuje pro MSP poskytovatele zajímavou příležitost

Proaktivní IT bezpečnost s novým nástrojem N-able DNS Filtering

Tradiční poskytovatelé kybernetické bezpečnosti přecházejí na MSP model

Podnikový e-mail s dokonalou ochranou N-able Mail Assure

MSP poskytovatelé rozšiřují svou nabídku o služby kybernetické bezpečnosti

Ochrana koncových bodů vzdálených pracovníků

Dodržování pravidel pro správu hesel posiluje kyberbezpečnost firem

Eliminujte rizika mobilních hrozeb při využití osobních zařízení k práci

Slabá hesla jsou jedním z hlavních bezpečnostních problémů SMB firem

Praktické zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Efektivní MSP řešení bezpečnosti zákaznické IT infrastruktury

Migrace na RMM řešení přináší zákazníkům řadu výhod

Automatizační skripty pro portfolio řešení SolarWinds MSP pomáhají poskytovatelům IT služeb

Integrace cloudových řešení Cisco Meraki do platformy N-central SolarWinds

Ochrana koncových bodů v řešení SolarWinds RMM

Dopady pandemie COVID-19 odhalují klíčovou hodnotu MSP firem pro podnikový sektor

Jednotná správa a ochrana zákaznických zařízení pro MSP uživatele

Podíl obratu prodejců z řízených IT služeb roste

Otevření přílohy v phishingovém e-mailu je rizikem nákazy pro celou firemní síť

Zákazníci preferují proaktivní přístup k provozu firemní IT infrastruktury