logo N-able

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

N-able dále posiluje úroveň automatizace softwarových aktualizací v rámci svého řešení N-sight RMM, které umožní poskytovatelům MSP služeb zrychlit a zefektivnit procesy patch managementu u svých zákazníků, a to jak u systémů Microsoft, tak aplikací třetích stran. Inovovaný patch management bude k dispozici v lednu 2023.

"Podle některých průzkumů je průměrná doba od vydání záplaty k její aplikaci několik dnů a nejčastějším důvodem takového zpoždění je manuální způsob její instalace. Posílení schopností automatizovaného záplatování v řešení N-able N-sight RMM dává našim partnerům do ruky možnost tuto dobu minimalizovat a účinněji chránit infrastruktury svých zákazníků. Zároveň díky upozorněním na jakýkoliv problém při instalaci a monitoringu stavu zařízení mohou mít jistotu, že všechny kritické záplaty budou opravdu na všech zařízeních, protože sjednocení prostředí je stejně důležité jako rychlost instalace. Pro všechny ostatní aktualizace pak mohou použít manuální schvalování, opět při udržení sjednoceného prostředí a konzistentní úrovně zabezpečení napříč všemi zařízeními," říká Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS.

Inovované záplatovací jádro v N-sight RMM reaguje na nový způsob vydávání aktualizací Microsoft, který primárně využívá klasifikaci záplat bez určení jejich závažnosti. N-sight RMM nyní umožňuje automaticky aplikovat záplaty dle všech klasifikačních kategorií Microsoftu.

Další vylepšení podporuje funkci automatického schvalování aktualizací u 100 nejvyužívanějších aplikací třetích stran, které jsou detekovány platformou N-sight, včetně např. Adobe Acrobat či Reader.

A nakonec nové jádro zrychluje a zjednodušuje vyhledávání záplat na základě klasifikačních kategorií.

Počet zranitelností každoročně stoupá - zatímco např. v roce 2016 bylo odhaleno necelých 7 tisíc zranitelností, v roce 2021 evidovala National Vulnerability Database (NVD) již více než 20000 zranitelností - to je historicky nejvyšší zaznamenané číslo.

Roste také jejich závažnost, příkladem je zranitelnost Log4Shell, která napadla nikoliv jen jednu aplikaci, ale celou knihovnu využívanou velkým množstvím aplikací.

Automatizovaný nástroj patch managementu dokáže efektivně ochránit organizace od vysoce nebezpečných útoků.

Inovovaný patch management bude v rámci řešení N-sight RMM k dispozici v lednu 2023.

Článek N-able ze dne středa 7. prosince 2022

Další články od N-able

Rychlý rozvoj segmentu MSSP nástrojů kybernetické bezpečnosti

Cloudové služby Microsoftu s centrální správou N-able Cloud Commander

N-able MDR je dostupný českým MSP poskytovatelům

Výpadky IT motivují firmy k přechodu na MSP služy

Očekávané trendy roku 2024 v oblasti řízených služeb

N-able MDR nastavuje nový standard kybernetické bezpečnosti

MSP trendy 2023 - ochrana koncových bodů, automatizace a produktivita administrátorů

Správa potenciálních oblastí útoku rozšiřuje funkce N-able EDR

Význam automatizace u IT správců rychle roste

TOP skripty administrátorů pro automatizaci v aplikacích N-able

N-able je podle CRN Annual Report Card Awards 2023 lídrem na trhu RMM

Centralizace správy IT zvyšuje produktivitu administrátorů

N-able DNS Filtering jako samostatný nástroj

Inteligentní obnova dat v prostředí Microsoft Azure pomocí N-able Cove Data Protection

Čeští poskytovatelé preferují MSP služby IT bezpečnosti

Komplexní EDR platformy nahrazují antivirové nástroje

Managed EDR podporuje MSP partnery N-able

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

Poptávka po správě a monitoringu zákaznické IT infrastruktury stále roste

Prestižní ocenění ARC Awards RMM platformy N-able pro MSP

Platforma Cloud User Hub poskytuje jedno rozhraní pro poskytovatele cloudových služeb Microsoftu

Automatizace v RMM řešení pomáhá MSP vyrovnat se s aktuálními nároky na produktivitu

Vzdálená správa a monitoring s platformou N-able N-sight RMM

Integrované nástroje N-able pro řízení služeb pomáhají IT administrátorům

MSP nástroje pro automatizovaný patch management

Automatizace patch managementu a zálohování motivuje IT poskytovatele k přechodu na MSP

Navyšování IT rozpočtů firem představuje pro MSP poskytovatele zajímavou příležitost

Proaktivní IT bezpečnost s novým nástrojem N-able DNS Filtering

Tradiční poskytovatelé kybernetické bezpečnosti přecházejí na MSP model

Podnikový e-mail s dokonalou ochranou N-able Mail Assure

MSP poskytovatelé rozšiřují svou nabídku o služby kybernetické bezpečnosti

Ochrana koncových bodů vzdálených pracovníků

Dodržování pravidel pro správu hesel posiluje kyberbezpečnost firem

Eliminujte rizika mobilních hrozeb při využití osobních zařízení k práci

Slabá hesla jsou jedním z hlavních bezpečnostních problémů SMB firem

Praktické zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Efektivní MSP řešení bezpečnosti zákaznické IT infrastruktury

Migrace na RMM řešení přináší zákazníkům řadu výhod

Automatizační skripty pro portfolio řešení SolarWinds MSP pomáhají poskytovatelům IT služeb

Integrace cloudových řešení Cisco Meraki do platformy N-central SolarWinds

Ochrana koncových bodů v řešení SolarWinds RMM

Dopady pandemie COVID-19 odhalují klíčovou hodnotu MSP firem pro podnikový sektor

Jednotná správa a ochrana zákaznických zařízení pro MSP uživatele

Podíl obratu prodejců z řízených IT služeb roste

Otevření přílohy v phishingovém e-mailu je rizikem nákazy pro celou firemní síť

Zákazníci preferují proaktivní přístup k provozu firemní IT infrastruktury