logo

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Vždy se podrobně seznamte s cenou a způsobem účtování hlasových služeb u svého operátora - musí to být uvedeno ve smlouvě! Cena telefonního hovoru ani způsob účtování nejsou regulovány. Záleží jen na obchodním rozhodnutí poskytovatele, kolik si bude účtovat a jakým způsobem.

V praxi se tak mohou spotřebitelé setkat s různým účtováním hovorů - po celých minutách, tzn. za každou započatou minutu hovoru je účtována sjednaná cena, nebo v současné době u paušálních tarifů asi nejčastěji s tím, že za pevnou měsíční cenu mohou využívat tzv. neomezené volání, nebo určitý počet volných minut.

Možných dalších způsobů stanovení ceny je však celá řada - např.:

Teoreticky by telefonní hovory mohly být účtovány i po jednotlivých hovorech.

Tarifikace tak může významně ovlivnit konečnou cenu hovoru. Např. hovor trvající 1,5 minuty s minutovou cenou 3 Kč/minutu při tarifikaci 60+1 bude stát 4,50 Kč, při tarifikaci 60+60 bude stát 6 Kč.

S cenou 90 Kč/minutu budou rozdíly ještě větší, u tarifikace 60+1 bude hovor stát 135 Kč a s tarifikací 60+60 až 180 Kč.

Údaje o ceně, popřípadě způsob určení ceny a způsob získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb, musí být sjednán ve smlouvě.

Z hlediska způsobu účtování (tarifikace) je zásadní rovněž definice telefonního hovoru jako takového. Voláním je myšleno každé navázání spojení prostřednictvím telefonní sítě. Ukončením spojení telefonní hovor končí a každé nové volání je účtováno jako hovor nový.

Pokud tak poskytovatel služby například účtuje hovory po minutách a zákazník během jedné minuty uskuteční pět volání (byť) na stále stejné telefonní číslo, bude účtována cena 5 minut (za každý započatý hovor, resp. každé navázané spojení), nikoli cena jedné minuty, během které k uskutečňování hovorů skutečně dochází.

ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů.

Další články k tématům - cena hovoru - operátor - smlouva - tarifikace - telefonie - účtování

Článek ze dne 21. října 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

Poptávka po správě a monitoringu zákaznické IT infrastruktury stále roste

Prestižní ocenění ARC Awards RMM platformy N-able pro MSP

Platforma Cloud User Hub poskytuje jedno rozhraní pro poskytovatele cloudových služeb Microsoftu

Automatizace v RMM řešení pomáhá MSP vyrovnat se s aktuálními nároky na produktivitu

Vzdálená správa a monitoring s platformou N-able N-sight RMM

Integrované nástroje N-able pro řízení služeb pomáhají IT administrátorům

MSP nástroje pro automatizovaný patch management

Automatizace patch managementu a zálohování motivuje IT poskytovatele k přechodu na MSP

Navyšování IT rozpočtů firem představuje pro MSP poskytovatele zajímavou příležitost

Proaktivní IT bezpečnost s novým nástrojem N-able DNS Filtering

Tradiční poskytovatelé kybernetické bezpečnosti přecházejí na MSP model

Podnikový e-mail s dokonalou ochranou N-able Mail Assure

MSP poskytovatelé rozšiřují svou nabídku o služby kybernetické bezpečnosti

Ochrana koncových bodů vzdálených pracovníků

Dodržování pravidel pro správu hesel posiluje kyberbezpečnost firem

Eliminujte rizika mobilních hrozeb při využití osobních zařízení k práci

Slabá hesla jsou jedním z hlavních bezpečnostních problémů SMB firem

Praktické zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Efektivní MSP řešení bezpečnosti zákaznické IT infrastruktury

Migrace na RMM řešení přináší zákazníkům řadu výhod

Automatizační skripty pro portfolio řešení SolarWinds MSP pomáhají poskytovatelům IT služeb

Integrace cloudových řešení Cisco Meraki do platformy N-central SolarWinds

Ochrana koncových bodů v řešení SolarWinds RMM

Dopady pandemie COVID-19 odhalují klíčovou hodnotu MSP firem pro podnikový sektor

Jednotná správa a ochrana zákaznických zařízení pro MSP uživatele

Podíl obratu prodejců z řízených IT služeb roste

Otevření přílohy v phishingovém e-mailu je rizikem nákazy pro celou firemní síť

Zákazníci preferují proaktivní přístup k provozu firemní IT infrastruktury

Nabídka zaměstnání