logo

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

ČTÚ vydal novelizované znění všeobecného oprávnění - č. VO-S/1/08.2020-9, podle kterého musí být rychlostní parametry služeb internetového připojení odvozovány od inzerované rychlosti. Skutečný výkon služby se již nebude moci tak výrazně lišit od toho, co je inzerováno. Uživatelé tím získají lepší přehled o tom, co mohou od nabízené služby skutečně očekávat.

Jde o reakci ČTÚ na dlouhodobé průběžné monitorování situace na trhu při uplatňování pravidel síťové neutrality v ČR, na aktualizaci pokynů BEREC k uplatňování těchto pravidel z června 2020, i na zkušenosti z kontrolní činnosti.

Hlavní změnou jsou přesnější a konkrétnější požadavky na způsob stanovování jednotlivých rychlostních parametrů u služeb přístupu k internetu, poskytovaných jak v pevném místě, tak jako mobilní služby.

Jednotlivé parametry, které poskytovatelé musejí uvádět ve svých smlouvách, dosud nemusely být vzájemně provázány a hodnoty minimálních i běžně dostupných rychlostí tak mohly být stanovovány i jako podstatně nižší oproti rychlostem maximálním a inzerovaným.

Skutečný výkon služby pak mohl být i výrazně nižší, než jaký byl inzerován, a přesto nemusel být v rozporu s obsahem smlouvy. Uživatel pak neměl nárok reklamovat nedostatečnou kvalitu služby.

Nově budou muset být závazné rychlostní parametry povinně odvozovány od inzerované rychlosti.

U služby přístupu k internetu v pevném místě:

U služby mobilního přístupu k internetu:

Při rozlišování mezi službou mobilní a službou poskytovanou v pevném místě bude Úřad vycházet z toho, jaký charakter služby deklaruje její poskytovatel.

Službu, u které nebude poskytovatel omezovat možnost jejího využití za pohybu, bude chápat jako službu mobilní. Naopak v případě, že poskytovatel omezí dostupnost služby za pohybu, případně naváže její odběr na jedno či více konkrétních adresních míst, se bude z pohledu Úřadu jednat o službu poskytovanou v pevném místě.

Novelizované znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, vydal Český telekomunikační úřad vydal dne 20. 8. 2020.

Modelový příklad

Bude-li poskytovatel nabízet službu přístupu k internetu v pevném místě s inzerovanou rychlostí 100 Mb/s, pak hodnota běžně dostupné rychlosti bude muset být ve smlouvě stanovena na konkrétní hodnotu vyšší nebo rovnou 60 Mb/s, a minimální rychlost na hodnotu vyšší nebo rovnou 30 Mbit/s.

Jako příklad předpokládejme, že v konkrétní smlouvě (na službu s inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s) je běžně dostupná rychlost stanovena na 80 Mbit/s a minimální rychlost na 50 Mbit/s.

Velkou trvající odchylkou, zakládající možnost reklamovat nedostatečnou kvalitu služby, by pak byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s souvisle po dobu delší než 70 minut.

Velkou opakující se odchylkou by byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s třikrát, vždy po dobu nejméně 3,5 minuty, v časovém úseku 90 minut.

Jakýkoli pokles skutečně dosahované rychlosti pod 50 Mbit/s (tj. pod stanovenou hodnotu minimální rychlosti) by pak byl výpadkem služby.

Článek ze dne 29. září 2020 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Automatizace motivuje poskytovatele IT bezpečnosti k přechodu na řízené služby

Automatizace pro patch management v řešení N-sight RMM zvyšuje úroveň ochrany

Poptávka po správě a monitoringu zákaznické IT infrastruktury stále roste

Prestižní ocenění ARC Awards RMM platformy N-able pro MSP

Platforma Cloud User Hub poskytuje jedno rozhraní pro poskytovatele cloudových služeb Microsoftu

Automatizace v RMM řešení pomáhá MSP vyrovnat se s aktuálními nároky na produktivitu

Vzdálená správa a monitoring s platformou N-able N-sight RMM

Integrované nástroje N-able pro řízení služeb pomáhají IT administrátorům

MSP nástroje pro automatizovaný patch management

Automatizace patch managementu a zálohování motivuje IT poskytovatele k přechodu na MSP

Navyšování IT rozpočtů firem představuje pro MSP poskytovatele zajímavou příležitost

Proaktivní IT bezpečnost s novým nástrojem N-able DNS Filtering

Tradiční poskytovatelé kybernetické bezpečnosti přecházejí na MSP model

Podnikový e-mail s dokonalou ochranou N-able Mail Assure

MSP poskytovatelé rozšiřují svou nabídku o služby kybernetické bezpečnosti

Ochrana koncových bodů vzdálených pracovníků

Dodržování pravidel pro správu hesel posiluje kyberbezpečnost firem

Eliminujte rizika mobilních hrozeb při využití osobních zařízení k práci

Slabá hesla jsou jedním z hlavních bezpečnostních problémů SMB firem

Praktické zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware

Dopady trendů kybernetických útoků na MSP služby

Efektivní MSP řešení bezpečnosti zákaznické IT infrastruktury

Migrace na RMM řešení přináší zákazníkům řadu výhod

Automatizační skripty pro portfolio řešení SolarWinds MSP pomáhají poskytovatelům IT služeb

Integrace cloudových řešení Cisco Meraki do platformy N-central SolarWinds

Ochrana koncových bodů v řešení SolarWinds RMM

Dopady pandemie COVID-19 odhalují klíčovou hodnotu MSP firem pro podnikový sektor

Jednotná správa a ochrana zákaznických zařízení pro MSP uživatele

Podíl obratu prodejců z řízených IT služeb roste

Otevření přílohy v phishingovém e-mailu je rizikem nákazy pro celou firemní síť

Zákazníci preferují proaktivní přístup k provozu firemní IT infrastruktury

Nabídka zaměstnání