logo

Dalkia optimalizuje výrobu díky novému výrobnímu systému od Ness Technologies

Společnost Ness Technologies, globální poskytovatel IT řešení a služeb, oznámila, že dodala rozsáhlé řešení výrobního informačního systému pro společnost Dalkia Česká republika, a.s., tradičního výrobce a dodavatele tepla pro městské aglomerace.

Dodaný komplexní systém založený na technologii Oracle přináší společnosti Dalkia významnou konkurenční výhodu v podobě unikátního centrálního zpracování bilancí energetické výroby. Projekt byl předán do rutinního provozu v květnu 2008.

Projekt zahrnoval sjednocení metodiky energetických bilancí a následnou implementaci systému a jeho integraci do stávající IT infrastruktury společnosti.

"Cílem projektu bylo dosáhnout centrálního zpracování bilancí energetické výroby v heterogenním výrobním prostředí s množstvím různých zdrojů, což pravděpodobně nemá u podobných společností v ČR obdoby," uvedl Ing. Jiří Koželouh, obchodní ředitel divize Utility & Manufacturing společnosti NESS Czech. "Šlo o rozsáhlou implementaci pro všechny divize a dceřiné společnosti zákazníka, což představovalo 11 jednotek výroby tepla a elektřiny, mimo jiné i Elektrárny Třebovice.“" Díky složitosti projektu a velkému počtu výrobních jednotek zabrala realizace více jak dva roky.

Bilancování energetických výroben je složitý proces, který zahrnuje sběr technických dat ze zařízení vyrábějících tepelnou a elektrickou energii, což jsou obvykle kotle a turbíny. Po doplnění a zpracování pomocí metodických vzorců vznikají na základě získaných dat důležité poklady sloužící k ověření ekonomiky provozu výroby tepelné a elektrické energie.

"Systém nám umožňuje jednotným způsobem vyhodnocovat a kontrolovat energetické bilance všech výroben, což nám umožní dále prohloubit optimalizaci plánování a řízení výroby elektrické energie a tepla. Přínosem je i vytvoření centrálního úložiště, které zpřístupnilo bilanční data nejen všem oprávněným pracovníkům, ale zlepšilo i přehled pro vrcholový management," řekl náměstek generálního ředitele Ing. František Švrček ze společnosti Dalkia Česká republika.

Celý systém je koncipován jako modulární, což mj. umožňuje pružně reagovat na změny technologie ve výrobě či zavádět systém do dalších výroben. Součástí realizace řešení byl i vývoj a implementace unikátních modulů (tzv. bridge) pro přenos dat technologických veličin z výrobních technologií (např. Honeywell, InSQL, D2000 apod.) do centrální databáze. Modulární architektura umožňuje společnosti Dalkia akceptovat změny technologie ve výrobnách, případně přidání dalších výroben a implementaci systému v budoucích akvizicích.

Článek ze dne 2. září 2008 - úterý

Další články od NESS Czech s.r.o.