logo

Ness Technologies oznámuje své finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

Provozní zisk Ness Technologies vzrostl o 49 %, přičemž výnosy vzrostly o 27 %. Společnost vykázala rekordní 25 % meziroční nárůst v objemu rozpracovaných zakázek (tzv. backlog), a silné provozní cash flow.

Společnost Ness Technologies, globální poskytovatel služeb a řešení v oblasti informačních technologií, zveřejnila své finanční výsledky za čtvrtletí končící 31. března 2008.

Vybrané finanční výsledky prvního čtvrtletí 2008 :

"První čtvrtletí se vyznačovalo solidními výsledky, které v podstatě odpovídaly našim očekáváním, a podařilo se nám uzavřít několik velkých, strategicky významných nových smluv," řekl Sachi Gerlitz, prezident a CEO společnosti Ness Technologies. "Na růstu prvního čtvrtletí se významnou měrou podepsaly lepší provozní marže našich izraelských obchodních operací i rekordní výkonnost našich evropských poboček v daném čtvrtletí; naše evropské operace zaznamenaly velmi silný organický růst při solidních provozních maržích. Pokračovali jsme v optimalizaci našich obchodních procesů, vyloučení nebo redukování obchodních aktivit na doplnění stavu nízko ziskových, nekmenových zaměstnanců v Izraeli, USA a asijsko-pacifickém regionu. Rekordní stav rozpracovaných zakázek a dobrý obchodní výhled nám dává důvod k optimismu při prognózách do budoucna."

"Celkově se dá říci, že jsme měli skvělé čtvrtletí – podařilo se nám kompenzovat zpomalení ekonomiky a výrazné oslabení amerického dolaru, k němuž v prvním čtvrtletí došlo, a dosáhnout solidních výnosových a ziskových ukazatelů," uvedl Ofer Segev, výkonný viceprezident a CFO společnosti. "Provozní cash flow v prvním čtvrtletí, což obvykle z hlediska toku hotovosti bývá nejslabší období roku, bylo silné. Vykázali jsme 11,4 mil. USD provozního cash flow z podnikání, což je v rámci prvních čtvrtletí rekord; z této částky jsme vyplatili avizované vyrovnání v hodnotě 9,5 mil. USD za arbitráž, na které jsme měli ve čtvrtém čtvrtletí vytvořenou rezervu. Tyto výsledky potvrzují, že naše orientace na tvorbu hotovosti funguje. Naše rozvaha a likvidita jsou i nadále silné a do budoucnosti hledíme s důvěrou."

Výhled

Co se týče výsledků za celý rok 2008, společnost Ness nadále drží svůj původní výhled průměrného čistého výnosu na akcii v rozmezí 1,00 – 1,05 dolaru; výhled v oblasti realizace výnosů společnost zvyšuje na rozpětí 660 - 680 mil. USD.

Příklon k vyšší hranici výhledu společnost zdůvodňuje vyššími očekávanými výnosy z titulu slabšího amerického dolaru a silného izraelského šekelu vzhledem k tomu, že se výnosy společnosti ze zahraničních operací přepočítávají pro účely reportingu na konsolidované bázi na americké dolary.

Článek ze dne 12. května 2008 - pondělí

Další články od NESS Czech s.r.o.