logo

Ness zavedl komplexní informační systém pro ČEPS

Společnost Ness Technologies, naimplementovala ve společnosti ČEPS, a.s., provozovateli české energetické přenosové soustavy, komplexní informační systém na bázi technologie SAP. Procesně orientovaná implementace byla zahájena v roce 2005 a vedle standardních modulů SAP zahrnovala i nové řešení pro podporu plánování a řízení preventivní údržby.

Systém SAP přešel do rutinního provozu na počátku letošního roku, dokončení nadstavbového řešení pro údržbu pak celý projekt završilo v září tohoto roku.

Realizovaná zakázka je vzorovým příkladem využití jednotné technologie pro maximum možných řídících procesů společnosti. V průběhu jednotlivých etap implementace bylo ve společnosti ČEPS nahrazeno několik dosud samostatných systémů komplexním informačním systémem SAP se všemi potřebnými moduly s následnou integrací na provozní a obchodní systém společnosti.

V prvních dvou etapách byly ve společnosti ČEPS implementovány moduly pro finanční řízení zahrnující i řízení majetku a skladové hospodářství, nákladové řízení projektově orientovaných činností společnosti, řízení lidských zdrojů a údržby. Ve třetí etapě byly zavedeny moduly pro oblasti strategického řízení společnosti, včetně knowledge managementu, enterprise portálu, datového skladu a autodopravy.

Vedle standardních modulů SAP obohatil NESS implementaci o vlastní nové řešení pro podporu plánování a řízení preventivní údržby. Modul nazvaný "Plánovač" rozšiřuje standardní řešení SAP o možnost variabilnějšího využití strategií údržby, výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje celý proces plánování preventivní údržby a především poskytuje intuitivní podporu procesu řízení údržby na stanicích a přenosových vedeních společnosti ČEPS. Nasazením tohoto nástroje získává ČEPS funkcionalitu, která výrazně snižuje pracnost při plánování a řízení údržby a snižuje pravděpodobnost výskytu poruch při provozování přenosové soustavy v ČR. Vzhledem k požadavkům na stabilitu provozu soustavy s ohledem na přenosové a systémové služby je snížení výskytu poruch zásadním přínosem řešení.

"Implementace, která vycházela z metodiky a doporučení ASAP, implementačních standardů Ness a našich požadavků jako klienta, přinesla komplexní centralizovaný systém se sjednocenými procesy, vylučující redundanci dat. Řízení i průběh projektu byly pravidelně sledovány zástupci vrcholového managementu společnosti ČEPS,“" uvedl Ing. Miroslav Vrba, výkonný ředitel a člen představenstva ze společnosti ČEPS.

"V projektu jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností s implementacemi systémů ERP pro utilitní společnosti v ČR, jako například PRE, ČEZ, Transgas, RWE a v předchozích letech pro původní distribuční společnosti STE a SME. Přesto pro nás byla tato rozsáhlá zakázka výzvou. Její úspěšná realizace by však nebyla možná bez vynikající spolupráce projektového týmu na straně zákazníka a zástupců vrcholového managementu, kteří řízení a průběh projektu pravidelně sledovali." řekl Jiří Koželouh, obchodní ředitel divize Utility & Manufacturing v NESS Czech.

Společnost Ness působí na utilitním trhu v České republice již 17 let a patří mezi nejvýznamnější dodavatele v tomto segmentu. Ve střední Evropě má pro tento segment dedikováno 150 profesionálních konzultantů s důkladnou znalostí potřeb a trendů v tomto odvětví.

Článek ze dne 26. září 2008 - pátek

Další články od NESS Czech s.r.o.