logo NESS Czech s.r.o.

Ness zavedl komplexní informační systém pro ČEPS

Společnost Ness Technologies, naimplementovala ve společnosti ČEPS, a.s., provozovateli české energetické přenosové soustavy, komplexní informační systém na bázi technologie SAP. Procesně orientovaná implementace byla zahájena v roce 2005 a vedle standardních modulů SAP zahrnovala i nové řešení pro podporu plánování a řízení preventivní údržby.

Systém SAP přešel do rutinního provozu na počátku letošního roku, dokončení nadstavbového řešení pro údržbu pak celý projekt završilo v září tohoto roku.

Realizovaná zakázka je vzorovým příkladem využití jednotné technologie pro maximum možných řídících procesů společnosti. V průběhu jednotlivých etap implementace bylo ve společnosti ČEPS nahrazeno několik dosud samostatných systémů komplexním informačním systémem SAP se všemi potřebnými moduly s následnou integrací na provozní a obchodní systém společnosti.

V prvních dvou etapách byly ve společnosti ČEPS implementovány moduly pro finanční řízení zahrnující i řízení majetku a skladové hospodářství, nákladové řízení projektově orientovaných činností společnosti, řízení lidských zdrojů a údržby. Ve třetí etapě byly zavedeny moduly pro oblasti strategického řízení společnosti, včetně knowledge managementu, enterprise portálu, datového skladu a autodopravy.

Vedle standardních modulů SAP obohatil NESS implementaci o vlastní nové řešení pro podporu plánování a řízení preventivní údržby. Modul nazvaný "Plánovač" rozšiřuje standardní řešení SAP o možnost variabilnějšího využití strategií údržby, výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje celý proces plánování preventivní údržby a především poskytuje intuitivní podporu procesu řízení údržby na stanicích a přenosových vedeních společnosti ČEPS. Nasazením tohoto nástroje získává ČEPS funkcionalitu, která výrazně snižuje pracnost při plánování a řízení údržby a snižuje pravděpodobnost výskytu poruch při provozování přenosové soustavy v ČR. Vzhledem k požadavkům na stabilitu provozu soustavy s ohledem na přenosové a systémové služby je snížení výskytu poruch zásadním přínosem řešení.

"Implementace, která vycházela z metodiky a doporučení ASAP, implementačních standardů Ness a našich požadavků jako klienta, přinesla komplexní centralizovaný systém se sjednocenými procesy, vylučující redundanci dat. Řízení i průběh projektu byly pravidelně sledovány zástupci vrcholového managementu společnosti ČEPS,“" uvedl Ing. Miroslav Vrba, výkonný ředitel a člen představenstva ze společnosti ČEPS.

"V projektu jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností s implementacemi systémů ERP pro utilitní společnosti v ČR, jako například PRE, ČEZ, Transgas, RWE a v předchozích letech pro původní distribuční společnosti STE a SME. Přesto pro nás byla tato rozsáhlá zakázka výzvou. Její úspěšná realizace by však nebyla možná bez vynikající spolupráce projektového týmu na straně zákazníka a zástupců vrcholového managementu, kteří řízení a průběh projektu pravidelně sledovali." řekl Jiří Koželouh, obchodní ředitel divize Utility & Manufacturing v NESS Czech.

Společnost Ness působí na utilitním trhu v České republice již 17 let a patří mezi nejvýznamnější dodavatele v tomto segmentu. Ve střední Evropě má pro tento segment dedikováno 150 profesionálních konzultantů s důkladnou znalostí potřeb a trendů v tomto odvětví.

Článek NESS Czech s.r.o. ze dne pátek 26. září 2008

Další články od NESS Czech s.r.o.

Martin Silvička - nový generální ředitel NESS Czech

Digitální transformace s podporou Xpertdoc

Sovereign CRM posiluje kompetence Ness na platformě Salesforce

Ness je připraven k zavedení komplexní elektronizace zdravotnictví v Česku

Komplexní elektronizace zdravotnictví na Slovensku

Nový účtovací systém předplacených služeb O2

Studenti izraelské univerzity navštívili NESS Czech

PAPCEL inovuje svůj informační systém řešením SAP S/4HANA

O2 Slovakia inovuje obchodní a obslužné kanály pro obchod a péči o zákazníky

Nákupka srovnává ceny zboží v supermarketech

Ness BI Factory má ocenění Microsoft Awards 2015

Ness i letos pokračuje v naplňování konceptu společenské odpovědnosti

Jan Vachuda posiluje tým kybernetické bezpečnosti Ness Technologies

Know-how a zkušenosti o programovacím jazyku COBOL pro studenty VŠ

Američtí majitelé Ness Technologies věří inovativnímu potenciálu českých IT odborníků

Dynamický biometrický podpis pro digitalizaci firemních procesů

SAP ERP pomáhá řídit firemní procesy společnosti Daikin

SAP řešení pro bulharské železnice dodá Ness Technologies

Cloudové služby Office 365 pro Barrandov Studio

Online kurz o cloudových aplikacích

Ness představuje nová ICT řešení pro zdravotnictví a energetiku

IS EkoNess: řešení pro správu agendy životního prostředí

eArchive: metodika dlouhodobé digitální archivace

xTender snižuje náklady a zátěž obcí při veřejných zakázkách

Mobilní řešení pro měření a on-line vyhodnocování slalomu ve třech českých lyžařských centrech

Ness posiluje v oblasti cloudových řešení

Miroslava Zálešáková posiluje management finaní Ness Europe

Ness posiluje divizi Finance a kompetenci pojišťovnictví

Powel ELIN: datová centrála pro ČEZ Měření

Smart Messaging Server: informování pacientů pomocí SMS

MS Dynamics CRM v CK FISCHER

Oracle E-Business Suite pro Teva Czech Industries dodává Ness Technologies

Ness a LYNX vítězi první vlny slovenského projektu Elektronických služeb zdravotnictví

Ness Technologies kupuje Gilon Business Insight

Milan Sameš, nový prezident Ness

Ness vybuduje pro ČÚZK registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Jiří Mědílek ve společnosti Ness nově vede divizi Finance

Ness je po čtvrté za sebou mezi nejlepšími českými firmami

Petr Kamínek řídí v Ness Business Intelligence

Zákaznický tým společnosti Ness má nového dirigenta

Miroslav Špaček, nový finanční řediel Ness

Jaroslav Salva bude odpovědný za řízení strategického partnerství s Microsoftem

Ness soustřeďuje ve svých týmech stále více špičkových odborníků

Starost o odborníky Ness převzal nový ředitel

Nové kompetenční centrum Ness vznikne pod dohledem Marka Fleisnera

Rozvoj znalostí a řešení v Nessu bude řídit Roman Kamarýt

Ness má novou personální ředitelku

NESS chce růst i novými službami

Corum realizovala prodej Logos firmě Ness Technologies

Ness Technologies oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2008