logo

Dolováním textu v boji proti nemocničním infekcím

Lingvisté společnosti Xerox se spojili se zdravotnickými výzkumníky ve Francii, aby prozkoumali, jak může pomoci jazyková technologie. Během tříletého projektu budou výzkumníci používat pokročilý nástroj dolování textu pro analyzování zdravotních záznamů a automatickou identifikaci pacientů, kterým hrozí nemocniční infekce.

Projekt nazvaný Assistant de Lutte Automatisée et de Détection des Infections (ALADIN) financuje francouzská vláda, aby pomohla k rychlejšímu vyhledávání a zamezení nemocničních infekcí.

Tým ALADIN bude používat technologii FactSpotter, kterou vyvinulo středisko Xerox Research Centre Europe ve Francii ke zkoumání zdravotních záznamů a identifikaci konkrétních termínů a slovních spojení, které naznačují, že pacientovi hrozí infekce. Software sleduje nejen základní informace, jako jsou pacientovy symptomy, léky a názvy bakterií, ale mapuje i jejich vzájemné souvislosti. Pokud tyto vazby naznačí potenciální riziko vzniku nemocniční infekce, systém automaticky upozorní personál, který následně podnikne preventivní opatření.

"Nemocniční infekce jsou komplexní jevy a mohou mít mnoho různých příčin. Mohou být přímým výsledkem léčby, nebo naopak být na ní naprosto nezávislé a odvíjet se od pacientovy nemoci a fyzického stavu," říká Dr Marie-Hélene Metzger, vedoucí lékařského týmu projektu. "Lingvistická technologie hraje klíčovou roli při získávání informací potřebných k správnému vyhodnocení situace a přijetí správného rozhodnutí. A právě o tom je tento projekt."

Střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (Centers for Disease Control) odhadují, že ročně dosáhne počet nemocničních infekcí v USA 1,7 miliónu a zemře na ně 99000 osob. Roční náklady představují 45 miliard USD. Počet úmrtí ve spojení s nemocničními infekcemi ve Francii se odhaduje na 4 000 ročně a třetině z nich by šlo zabránit.

"Každý pacient je jiný, takže je nemožné zachytit každou relevantní informaci v dotazníku nebo ve formuláři," říká Frédérique Segond, hlavní vědkyně ve středisku Xerox Research Centre Europe a koordinátorka projektu. "Naše pokročilá technologie dolování textu může při analýze kompletních záznamů o pacientech vyčlenit informace specifické pro každý případ a tím pomůžeme doktorům vyhodnotit rizika u pacienta a rychle a správně reagovat."

Projekt spojuje řadu unikátních kompetencí v oblasti zpracování přirozeného jazyka, terminologie, strukturování znalostí, epidemiologického sledování, zdravotnických infekcí a infekcí spojených s léčbou. Společně na něm budou pracovat technologičtí odborníci ze střediska Research Centre Europe společnosti Xerox, ze sdružení CISMeF (Catalogage et l’Indexation des Sites Médicaux Francophones, Katalog a rejstřík frankofonních zdravotnických internetových stránek), z nakladatelství Vidal, lídra v oblasti profesionálních informací o lécích a zdravotnických produktech, a z výzkumného týmu pro veřejné zdraví a epidemiologii při Universitě Claudea Bernarda - národního střediska vědeckého výzkumu UMR 5558 v Lyonu.

ALADIN je tříletý projekt financovaný z programu TecSan francouzské Národní asociace pro technologický výzkum (ANRT), který je navržený pro podporu inovativních zdravotnických technologií. Program je v souladu se strategií Evropské unie pro zvýšení bezpečnosti pacientů a snížení nákladů na zdravotnictví.

FactSpotter je jedna z technologií Xerox pro inteligentnější správu dokumentů (Smarter Document ManagementSM), které umožňují inteligentní analýzu a zpracovávání dokumentů.

Xerox ve zdravotnictví

Xerox je největším poskytovatelem pro správu veškerých potřeb zpracování dokumentů a obchodních procesů ve zdravotnických organizacích – od nemocničních a provozních až po finanční a administrativní. Přes společnost ACS, jež je součástí společnosti Xerox, spravuje veškeré aspekty zdravotnických programů, IT ve zdravotnictví, klinických pracovních postupů, administrativy a evidence pacientů, řízení léčby a nemocí, kancelářské činnosti a řízení výnosů.

Pro státní zdravotnické organizace poskytuje ACS komplexní služby zdravotní správy prostřednictvím integrovaného řešení, které sahá od řízení péče a správy elektronických zdravotních záznamů až po správu farmaceutických příspěvků a služby programu Medicaid.

Článek ze dne 2. srpna 2010 - pondělí

Další články od XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.