logo

Xerox je lídrem v oblasti řízených tiskových služeb

Společnosti, které uvažují o řízených tiskových službách, by se měly zaměřit na rozsah nabídky dodavatele a strategické směrování budoucích služeb, uvádí zpráva MPS MarketScape výzkumné firmy IDC, která řadí Xerox mezi lídry těchto oborů.

Přesycený trh řízených tiskových služeb ztěžuje společnostem přesně určit, co by měly u jejich poskytovatele hledat," říká Michael Orasin, manažer výzkumu ve společnosti IDC. "Vysoké hodnocení Xeroxu v oblasti strategické vize a schopnosti realizace ukazuje, že společnosti, které uvažují o řízených tiskových službách, chtějí partnera s tržními zkušenostmi a širokým záběrem, aby si zajistily maximální příležitost pro skutečné výsledky."

Dobře realizovaný program řízených tiskových služeb může snížit náklady až o 30 %, zvýšit produktivitu a zlepšit udržitelnost v oblasti životního prostředí – ale ne všichni dodavatelé dokáží splnit všechny tři aspekty.

Při rozhodování o výběru dodavatele by společnosti měly vyhodnotit následující kritéria :

"Je mnoho způsobů, jak definovat a realizovat řízené tiskové služby, ale pouze Xerox nadále získává průmyslová uznání jako lídr, protože disponujeme vyzkoušeným přístupem a celou řadou vynikajících výsledků," říká Stephen Cronin, prezident divize Xerox Global Services.

Xerox nabídl komplexní podnikové tiskové služby jako první

Jako lídr v oblasti řízených tiskových služeb byl Xerox prvním, kdo nabídnul podnikové tiskové služby (Enterprise Print Services - EPS), které zahrnují všechny prvky podnikové tiskové infrastruktury - od zasíťovaných kanceláří přes interní tisková střediska až po virtuální pracovníky. Zpráva MPS MarketScape společnosti IDC odlišuje Xerox za jeho strategickou vizi a schopnost realizace s vysokými známkami napříč hodnotícími kritérii zprávy, včetně nabídky služeb, konkurenceschopnosti nákladů, zákaznických služeb a závazku pro výzkum a vývoj.

Nabídka řízených tiskových služeb společnosti Xerox je rozšířena na malé a střední podniky přes globální síť distribučních partnerů společnosti. Xerox je jediným poskytovatelem řízených tiskových služeb, který sleduje až 1,5 miliónů zařízení od různých dodavatelů po celém světě a mezi jeho zákazníky patří např. Fiat, Procter & Gamble, Reuters, Enterprise Rent-A-Car, Dow Chemical či KeyCorp.

O zprávě IDC MarketScape

Model analýzy dodavatelů IDC MarketScape je navržen, aby poskytl přehled o konkurenčních nabídkách dodavatelů informačních a komunikačních technologií na daném trhu. Metodologie průzkumu používá precizní vyhodnocovací metodologii kombinující kvalitativní i kvantitativní kritéria, která vedou do jediného grafického znázornění postavení každého dodavatele na daném trhu. Zpráva IDC MarketScape poskytuje jednoznačný rámec, který přehledně srovnává nabídky výrobků a služeb, schopnosti a strategie a stávající i budoucí faktory tržního úspěchu dodavatelů informačních a telekomunikačních technologií. Rámec rovněž poskytuje kupcům technologií 360stupňové vyhodnocení silných a slabých stránek stávajících i potenciálních dodavatelů.

Článek ze dne 6. října 2010 - středa

Další články od XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.