logo

Jak najít lepší informační systém

Nějaký druh informačního systému je nedílnou součástí všech podniků a organizací. Lepší informační systémy znamenají lepší fungování firmy. A konečně dlouhodobě konkurenceschopná firma potřebuje skutečně konkurenceschopný systém.

Podle obecné definice je informační systém celek zahrnující HW, SW, lidi a procesy. Proto je z hlediska úspěšného fungování soukromé společnosti či státní organizace klíčové sladění všech čtyř složek informačního systému. Asociace za lepší ICT řešení pomáhá při výběru těch lepších řešení a sdílení osvědčených postupů, jejich ladění a následných inovací.

Celá řada firem a institucí usiluje o optimalizaci procesů, zvyšování produktivity zaměstnanců a vyšší míru automatizace činností. Proto je užitečné analyzovat podpůrné informační systémy, jejich propojení a inovace v duchu probíhající digitální transformace celých ekonomických odvětví.

V rámci Asociace za lepší ICT řešení pro vás sestavíme poradní tým zkušených profesionálů z podobných organizací, se znalostí odpovídajících systémů a osvědčených konceptů použití. Konzultace vám zajistí profesionálové z firemního prostředí s bohatými znalostmi z praxe. Díky nezávislému pohledu a systematické analýze můžete najít ještě lepší řešení.

K dispozici jsou vám rovněž přehledy lepších řešení na českém trhu, vhodných oblastí jejich nasazení a zkušenosti uživatelů. Zaměřujeme se především na systémy pro plánovaní podnikových zdrojů (ERP - Enterprise Resource Planning), řízení vztahů se zákazníky (CRM - Customer Relationship Management), správu dokumentů a obsahu (DMS - Document Management System, ECM - Enterprise Content Management) a využití informací (BI - Business intelligence).

Vzhledem k dynamickému vývoji aplikací a inovacím procesů jsou nyní k dispozici výborně provázané a vzájemně se doplňující systémy s vyšší mírou automatizace.

Další články k tématům - analýza - automatizace - Business Intelligence - CRM - DMS - ECM - inovace - optimalizace - zaměstnanci

Článek ze dne 28. července 2016 - čtvrtek

Další články od Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.