logo Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků za třetí čtvrtletí roku 2022 z oblasti AI, BI a chatbotů - zaměřeno na používání rozhodovací inteligence, výzvy pro české průmyslové podniky v oblasti IT a výběr vhodného robota pro pracoviště, které chceme robotizovat.

Jak vybrat vhodného robota pro pracoviště, které chceme robotizovat

Je lepší vybrat průmyslového nebo kolaborativního robota? Výhody kolaborativního robota jsou, že pracoviště potřebuje o zhruba polovinu méně prostoru. Projekt robotizace s využitím kolaborativního robota zabere zhruba polovinu času ve srovnání s použitím průmyslového robota na stejné pracoviště.

Kolaborativní roboti se také snadno programují. Shodné pracoviště s použitím průmyslového robota je o zhruba 15 - 20% celkově dražší ve srovnání s použitím kolaborativního robota.

Jaké jsou výhody průmyslového robota? Průmysloví roboti mají obvykle robustnější konstrukci a delší životnost, jsou velmi rychlí, dokážou manipulovat s předměty až do dvou tun a mají větší dosah ramene.

Pokud danou operaci zvládne kolaborativní robot, je z důvodu rychlosti realizace projektu, ceny projektu a uživatelské příjemnosti ovládání a programování vhodné zvolit kolaborativního robota.

Jak určit nosnost robota? Dobrá praxe je zvolit hmotnost manipulovaného předmětu, přičíst hmotnost gripperu a přidat zhruba 40%. Tím se lze dostat na potřebnou nosnost robota.

Obdobný princip platí i pro potřebný dosah robotického ramene. Pokud nastává potřeba komunikace robota s dalšími stroji a zařízeními, je nutno zkoumat detaily.

Ceny potřebných komunikačních periferií se podle výrobce robota podstatně odlišují.

Tipy pro používání rozhodovací inteligence ve firmě

Jak přistupovat k rozhodovací inteligenci? Nejdříve je vhodné ve firmě začít procesem, který je velmi dobře definovaný, nízkorizikový a je u něj k dispozici velké množství příkladů. Klíčový poznatek je, že rozhodovací inteligence není jednorázovým procesem. Přístup je nutné neustále vylepšovat na základě zpětné vazby.

Druhým tipem je nechat se vést novými daty. Čím častěji se proces opakuje a čím jednoznačnější jsou výsledky, tím více příležitostí bude mít podnik k jeho zlepšování.

Třetím tipem je zdokonalování podnikových algoritmů. Přehodnocení základních algoritmů může kromě začlenění nových dat do strategie rozhodovací inteligence také zvýšit kvalitu výsledků.

Čtvrtým tipem je obohacení komplikovaných procesů. V takovém případě strojové učení poskytuje pouze návrh, konečný závěr udělá člověk.

Pátým tipem je rozlišování mezi dobrým výsledkem a náhodou. Kvalita výsledků a kvalita rozhodnutí nejsou totéž.

Šestým typem je dávat si pozor na zkreslená data. Pokud je historie firmy problematická, potom může tréninkový soubor historických dat vygenerovat nestejnou zátěž.

Sedmým typem je důvěřovat umělé inteligenci. I když jsou někdy doporučení založená na datech v rozporu se všemi instinkty a nepochopení toho, jak technologie funguje, může váhání firmu uvrhnout o roky zpět.

Osmým typem je využívání syntetických dat. Nedostatek reálných učebních dat lze kompenzovat syntetickými daty.

Devátým typem je diskuze o rozhodnutí na základě datových analýz.

Desátým tipem je začít skromně a učit se postupně rozhodovací inteligenci používat.

Výzvy pro české průmyslové podniky v oblasti IT

Článek Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s. ze dne pátek 9. prosince 2022

Další články od Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.

Novinky a zajímavosti ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Zajímavosti ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Hlavní trendy ERP systémů pro rok 2022

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Digitální trendy roku 2021

Proč neodkládat inovaci ERP systému

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Zajímavé články ze světa podnikových informačních systémů

Recenze a hodnocení uživatelů ERP systémů 2019

Chatbot v roce 2019 v ČR

Praktické využití chatbotů na berlínské konferenci Chatbot Summit

Jak se v praxi využívá chatbot

Jak na GDPR audit

ERP systémy - aktuálně diskutovaná témata

Pro GDPR certifikaci dosud neexistue regulátorem oficiálně posvěcená autorita

Výsledky průzkumu připravenosti na GDPR mezi dodavateli podnikových informačních systémů

GDPR česky online s vysvětlivkami a komentáři

Jak zvýšit efektivitu provozu datového centra

Inovace podnikových systémů - pozvánka na seminář

Inspirujte se odborníky z nejlepších provozů v ČR na konferenci Lepší datová centra 2016

Asociace ICT přináší rešerši odborných časopisů

Jak najít lepší informační systém

Jak vytvořit lepší datová centra

Jak na snadnou správu firemních dokumentů