logo Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.

Asociace za lepší ICT řešení je platforma pro výměnu zkušeností uživatelů a zviditelnění řešení, která jsou z technického i ekonomického hlediska skutečně přínosná. Tím přispívá ke zvýšení efektivity institucí a firem a budování společnosti založené na znalostech a inovacích.

Asociace za lepší ICT řešení sdružuje firmy a odborníky, kteří mají zájem podpořit sdílení osvědčených postupů a lepších - ekonomicky i technicky přínosných - řešení. Jedná se především o zkušené dodavatele řešení a služeb z oblasti ICT technologií a profesionály s bohatými znalostmi z praxe.

Aktuální články od Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.

Sledujte nás na Facebooku