logo Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Jak na digitální onboarding a co je MLOps? Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů z prvního čtvrtletí roku 2021 z oblasti AI, BI a RPA.

Digitální onboarding je proces, který má pomoci v krátkém časovém období společnostem poznat zákazníka, zjistit o něm více informací a nabízet mu další služby či produkty na míru. Potřebám zákazníka lze vyhovět na základě dat, která společnost sesbírala.

V současné době zákazníci očekávají, že vzdálený onboarding zvládnou pomocí jedné aplikace a z jakéhokoliv elektronického zařízení a během krátké doby. Je tedy dobré k onboardingu přistupovat holisticky, pomocí přístupů a nejmodernějších technologií tak, aby byl pro zákazníka co nejpřívětivější.

Z toho důvodu je nutné využití umělé inteligence - jednou z možností je využití virtuálního asistenta nebo chatbota, který pomáhá zákazníkům s úkony jako je vyplňování složitějších dokumentů nebo s registrací.

Chatboti dokáží interagovat a vyhodnotit, na co se uživatel ptá, a sestavit a odeslat pak zákazníkovi relevantní odpověď. To vše díky propojení vrstvy chatbota s vrstvou porozumění, pro kterou jsou esenciální kvalitní data, ze kterých se asistent učí.

Díky datům, které společnost o zákazníkovi lze také tvořit nabídky na míru. AI (Artificial Intelligence - umělá inteligence) také významně pomáhá při upsellu a cross-sellu.

Centra excelence pro AI

Společnosti, které chtějí dosáhnout úspěchu u projektů umělé inteligence ve velkém měřítku, musí zavést centralizovaný přístup jak pro technologie AI, tak pro výběr jejich dodavatelů.

Centra excelence pro AI (AI CoE) mohou společnostem pomoci vytvářet prototypy projektů, ověřit koncepty a poté nasadit AI ve velkém měřítku.

První centrum excelence pro AI otevřela v roce 2013 firma Shell za účelem prediktivní analytiky - podporovalo firemní oddělení pracující na projektech s potřebou analýz. Postupem času byly vytvořeny společné standardy a shodné platformy pro přístup k datům a k rozvoji procesů pro garanci výsledků v celé firmě.

Jakmile AI CoE vytvoří interní základnu znalostí a společné platformy, následuje další fáze a tou je sdílení osvědčených postupů v rámci celé společnosti.

Vytvořením AI CoE a zaváděním osvědčených postupů do celého podniku získávají organizace lepší schopnost zjišťovat nové poznatky z pilotních projektů AI.

To výrazně napomáhá transformaci způsobu fungování podniku. Vyžaduje to ale i více zaměstnanců, kteří jsou schopni s novými technologiemi pracovat.

Centrum AI CoE může pomoci koordinovat veškerý personál firmy, který má zájem o práci s AI a díky tomu zlepšuje a zrychluje přijetí AI v podniku.

Co je MLOps

Správa dat může být náročná. Vytvoření a spravování modelů připravených pro produkční prostředí není snadné ani pro zdatné týmy, které se zabývají datovou vědou. Je nutné rozpoznávání posunu modelů a jejich opětovné trénování s využitím aktualizovaných datových sad. Také je potřeba zlepšovat výkon a udržovat nosné technologické platformy. A proto se objevuje MLOps.

Termínem MLOps se začíná označovat správa a provoz datových modelů. Je to soubor kulturních, metodických a technologických aspektů potřebných k vytvoření strojového učení a údržbě jeho modelů.

Pro dobrou správu a provoz je potřebné sjednocení metod vývoje softwaru s vědeckými metodami. Posun modelu se objevuje, pokud s výskytem nových dat dojde u předpovědí, shluků, segmentací a doporučení poskytovaných modely strojového učení k odchylce od očekávaných výstupů.

Aby bylo možné zjednodušit vývoj modelu, musí datoví vědci vytvořit solidní popis problému. Poté přichází na řadu agilní metodiky pro iterace při hledání řešení.

Přesná definice problému je důležitá i pro průběžnou správu a monitorování modelů v produkčním prostředí.

Správu a provoz modelů mohou usnadnit platformy a knihovny jako open source MLFlow a DVC a komerční nástroje od společností Alteryx, Databricks, Dataiku, SAS, DataRobot, ModelOp a jiné.

Článek Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s. ze dne úterý 4. května 2021

Další články od Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.

Novinky a zajímavosti ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Zajímavosti ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Hlavní trendy ERP systémů pro rok 2022

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Digitální trendy roku 2021

Proč neodkládat inovaci ERP systému

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Zajímavé články ze světa podnikových informačních systémů

Recenze a hodnocení uživatelů ERP systémů 2019

Chatbot v roce 2019 v ČR

Praktické využití chatbotů na berlínské konferenci Chatbot Summit

Jak se v praxi využívá chatbot

Jak na GDPR audit

ERP systémy - aktuálně diskutovaná témata

Pro GDPR certifikaci dosud neexistue regulátorem oficiálně posvěcená autorita

Výsledky průzkumu připravenosti na GDPR mezi dodavateli podnikových informačních systémů

GDPR česky online s vysvětlivkami a komentáři

Jak zvýšit efektivitu provozu datového centra

Inovace podnikových systémů - pozvánka na seminář

Inspirujte se odborníky z nejlepších provozů v ČR na konferenci Lepší datová centra 2016

Asociace ICT přináší rešerši odborných časopisů

Jak najít lepší informační systém

Jak vytvořit lepší datová centra

Jak na snadnou správu firemních dokumentů