logo

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za 2. Q 2022 z oblasti AI, BI a chatbotů - zaměřeno na zavádění umělé inteligence pomocí syntetických dat, mýty o digitální disrupci a tvorbu firemních aplikací zaměstnanci.

Zavádění AI pomocí syntetických dat

Syntetická data jsou uměle generované informace, které lze použít k učení modelu umělé inteligence namísto skutečných historických dat, nemají-li potřebnou kvalitu, objem nebo rozmanitost. Jsou důležitá pro zavádění umělé inteligence v podniku, pokud dostupná data nesplňují obchodní potřeby.

Syntetická data nacházejí řadu využití v podnikových strategiích AI:

Díky syntetickým datům lze také tvořit marketingové grafiky, testovat software, vytvořit digitální dvojčata, nahradit lékařské a finanční údaje nebo je použít pro potřeby prodeje a marketingu.

Dá se s nimi také testovat systém umělé inteligence na zkreslení.

Jak generovat syntetická data? Většina souborů dat je stále vytvářena ručně extrakcí a anonymizací pomocí SQL a data jsou následně očištěna prostřednictvím standardních programových jazyků.

Většina datových vědců využívá ke generování syntetických souboru dat předpřipravené balíčky.

Mýty o digitální disrupci

Digitální disrupce zasahuje do podnikového prostředí a nahrazuje nebo radikálně mění dlouho zavedené obchodní praktiky a myšlenkové postupy. Proto je dobré znát mýty, které digitální transformaci obklopují.

Sedm mýtů o digitální disrupci:

Jak mohou běžní zaměstnanci vytvářet firemní aplikace

Platformy low-code přinášejí lepší produktivitu, úsporu nákladů a často i změnu kultury, která zlepšuje vztahy mezi oddělením IT a ostatními odděleními firmy. IT oddělení může stanovit zásady, kdo bude mít přístup k jakým datovým zdrojům a jak se jim dovolí sdílet aplikace a automatizační toky které tyto údaje obsahují (access management).

Správná rovnováha mezi kontrolou a autonomií je pro civilní vývojáře velmi důležitá. Základem je princip zjištění dat a kategorizování jejich citlivosti. Je potřeba použít ochranu proti úniku dat pro všechny údaje sdílené externě a rovněž zásady varující civilní vývojáře, že v případě vytváření automatizace nebo pracovních toků to může způsobit porušení povinnosti dodržovat předpisy.

Civilní vývojáři by také měli mít autonomii pro výběr platformy. Klíčem je stanovení vhodného strategického modelu pro civilní vývoj ve firmě.

Existují tři běžné přístupy:

Kromě řízení a zásad musí ředitel IT také nabízet zdroje a podporu. K úspěchu je potřebná i proaktivita oddělení IT pro zpřístupnění konektorů a vytváření robustních rozhraní API pro přístup k interním datům.

Užitečné mohou být i metriky a kontroly které poskytují příležitosti ke zkoumání firemních procesů. Zájem o tvorbu aplikací může ve firmě mezi zaměstnanci posílit interní hackathon.

Low-code může být také zdrojem významného postupu v kariéře zaměstnance.

Článek ze dne 15. srpna 2022 - pondělí

Další články od Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.