logo

Exinda Network Orchestrator pomáhá českým vědcům s řízením síťového provozu

Exinda Network Orchestrator 4062 řeší specifické potřeby hotelových a restauračních zařízení Akademie věd s dočasně se připojujícími uživateli. Technologie jako jedna z mála na trhu podporuje funkčnost řízení provozu a aplikační vizibilitu.

Řešení Exinda Network Orchestrator 4062 je nasazeno a nyní běží zatím na území Prahy v režimu řízení provozu, kdy řešení určuje šířku pásma na každou IP adresu. V aktuálním režimu pracuje s licencí na 150 Mb/s a je souběžně využívána v průměru 50 uživateli.

Ve špičkách se připojuje až 180 uživatelů s tím, že každý má dostatečnou šířku pásma. Vzhledem k dobrým zkušenostem se technologie bude postupně rozšiřovat i na další lokality České republiky.

"Jako veřejná organizace jsme zavázání se řídit řadou specifických nařízení a zároveň jsme limitováni omezenými rozpočty. Proto nás zaujalo řešení Exinda, jehož kapacitu lze snadno přizpůsobit našim potřebám a které dokáže flexibilně splnit potřebné požadavky. Správa zařízení je velmi intuitivní a jednoduchá, samotné nasazení proběhlo v řádu hodin," říká Ing. Jaromír Holec, Specialista IT ze Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Exinda Network Orchestrator 4062 jako jeden z mála na současném trhu podporoval funkčnost traffic shaping (řízení provozu) a aplikační vizibilitu, a zároveň byl vyhovující z pohledu kapacity a ceny.

Očekávání, díky kterým byla technologie Exinda pořízena, byla splněna. V porovnání s předchozím řešením je Exinda Network Orchestrator snadno ovladatelná, přehledná a velmi pohodlná pro řízení a prioritizaci provozu.

Jde o efektivní hardwarové a softwarové all-in-one řešení, které umožňuje řídit datový provoz jak ve fixních tak bezdrátových sítích. Ve své aktuálně nejnovější verzi 4062v2 nabízí rychlejší provoz, násobně větší RAM paměť a SSD úložiště, a nižší spotřebu energie.

Článek ze dne 3. prosince 2019 - úterý

Další články od GFI Software

Inovace v ochraně firemních sítí s Kerio Control 9.4

Ochrana e-mailu hraje důležitou roli v IT zabezpečení českých SMB firem

Neaktualizované systémy jsou častým terčem kybernetických útoků

Firmy posilují svou IT bezpečnost

Luxusní motorová jachta Lotus při svých plavbách spoléhá na Kerio Control

Výhody licenčního modelu GFI Unlimited v praxi

Digitální faxování s podporou archivace dokumentů

Dvoufaktorová autentizace doplňuje zabezpečení Kerio Connect

Rekordní počet softwarových zranitelností v roce 2021

Zabezpečný e-mail a LAN školní síť s výhodnými produkty GFI Unlimited

Ochrana firemní síě pomocí firewallu a IPS funkčnosti

Obnova dat z archivu elektronické pošty

Jaké překážky stojí za volbou firemní elektronické pošty v on-premise nasazení

Kybernetické hrozby nutí výrobce k častějším aktualizacím softwaru

SaaS verze Kerio Connect

IT aministrátoři preferují model integrovaného řešení kyberbezpečnosti

Nejlepší prodejci GFI Software roku 2020

Firewall a VPN server Kerio Control naplňuje komplexní potřeby SMB společností

Aktuální výzvy v oblasti firemní IT bezpečnosti

Kombinované útoky stále více ohrožují firemní IT infrastrukturu

Nové metody pro spam a phishing - jak se bránit!

Tematicky zaměřené sady bezpečnostních produktů GFI Unlimited Solution Sets

České firmy posilují konektivitu a zabezpečení firemní sítě

Patch management jako silný nástroj k zajištění kyberbezpečnosti home office

Vícevrstvá ochrana elektronické pošty minimalizuje rizika kybernetických útoků

GFI MailSecurity jako SaaS řešení pro bezpečný e-mail

Nárůst práce z home office zvyšuje nároky na HelpDesk

Investice do nových technologií na podporu home office plánuje stále více firem

Efektivní zákaznická podpora s GFI HelpDesk

Kerio Control zlepšuje výkon a kontrolu správy firemních sítí

Soukromý PC při práci z home office představuje největší riziko pro firemní síť

Ocenění obchodních partnerů GFI Software

Komplexní řešení IT bezpečnosti a spolupráce pro SMB firmy

Funkční a bezpečné VPN sítě pro home office s podporou Kerio Control

Snadná migrace elektronické pošty do Office 365 s GFI Archiver

Management home office pracovišť s podporou VPN na 3 měsíce zdarma

GFI Archiver 15.0 s vylepšenou podporou mobilního přístupu a novým uživatelským rozhraním

Počet softwarových zranitelností roste již třetí rok za sebou

Inovace Exinda Management Center šetří čas IT administrátorů

Aktualizovaný GFI LanGuard poskytuje dokonalý přehled o stavu firemní sítě

Exinda Network Orchestrator 8064 pro efektivní řízení síťového provozu datacentra

Efektivní archivace firemní elektronické pošty

IoT zařízení ve firemní síti představují značné bezpečnostní riziko

Lepší provoz firemní sítě s řešením Exinda Network Orchestrator

Exinda Network Orchestrator pomáhá českým vědcům s řízením síťového provozu

Firmy kladou důraz na výkonnost poštovního serveru a rychlý přístup ke starší poště

Hardwarový upgrade Exinda Network Orchestrator 4062

Aktualizace softwaru snižuje rizika napadení podnikových sítí

Nárůst počtu zařízení a aplikací zvyšuje nároky na propustnost a zabezpečení sítí

Nezabezpečený podnikový e-mail je pro firmy zdrojem bezpečnostních rizik